Het geïntegreerd klimmaatplan van Groen bevat concrete stappen tot 2030 via zes routepaden en tientallen maatregelen. "We voorzien voor ieder routepad ook sociaal flankerende maatregelen zodat de factuur niet bij de lage en middeninkomens terechtkomt en kwetsbare groepen worden ondersteund", benadrukte voorzitster Meyrem Almaci. Inzake mobiliteit wordt de fiscale steun voor salariswagens vervangen door een mobiliteitsbudget voor elke werknemer. Het fiscale gunstregime voor de tankkaart verdwijnt reeds volgend jaar, de voordelen voor de salariswagen worden tegen 2022 afgebouwd. De prijzen in het openbaar vervoer worden bevroren. "Tegen 2025 komen er 100.000 zitplaatsen bij op de trein, tegen 2030 gaan we voor een vermindering van de pendeltijd met 30%", stelde Vlaams fractieleider Björn Rozska. Het budget voor fietsinfrastructuur vervijfvoudigt. In het routepad natuur gaat Groen voor een echte betonstop en kernverdichting. Tegen 2030 komt er 10.000 hectare bos bij zodat iedereen een bos op maximum vijf kilometer van de woonst heeft. Inzake energie wordt ingezet op energie-efficiëntie en de elektrificatie van warmte en transport en de afbouw van fossiele en kernenergie. Overbodige kosten worden uit de energiefactuur gelicht waardoor in totaal 100 miljoen euro gewonnen wordt en het sociaal energietarief wordt uitgebreid, kondigde Kamerfractieleider Kristof Calvo aan. Zonnedelen wordt gepromoot. Het routepad wonen voorziet een verdrievoudiging van het renovatieritme, de extra ondersteuning voor huurwoningen en lage inkomens en de renovatie van sociale woningen, zodat de energiefactuur daalt. Elke burger krijgt een renovatieportefeuille. Groen wil ook met de industrie een 'green deal' afsluiten voor een klimaatneutrale transitie. De subsidiëring van de energiekost (meer dan 350 miljoen) wordt afgebouwd en bij de hervorming van het Europese ETS-systeem in 2024 moeten de gratis emissierechten op de schop. België moet koploper worden in circulaire economie en plastic afval wordt verminderd. Deze industriële transitie moet 11.000 extra jobs opleveren. Wat voeding betreft, moet de veestapel afgebouwd worden, ingezet worden op lokale kweek en op landbouwgrond voor landbouwers. Er komt een klimaatfonds voor onafhankelijke landbouwers, terwijl gemikt wordt op 1.500 extra jobs in de biologische landbouw. Bij het klimaatplan heeft Groen ook een indicatieve tabel gevoegd, waaruit moet blijken dat het plan ook financieel haalbaar is. De financiering houdt geen rekening met het mobiliseren van spaargeld of terugverdieneffecten in de toekomst. "Met de afschaffing van absurde subsidies voor fossiele brandstoffen investeren we in meer natuur, een groenere industrie en hernieuwbare energie", vat Calvo het samen. Dankzij de slimme kilometerheffing (2,65 miljard euro) kunnen de forfaitaire verkeersbelastingen (1,6 miljard) afgeschaft worden en kan fors extra geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. "De afschaffing van de fiscale steun voor salariswagens zetten we om in een mobiliteitsbudget voor elke werknemer. Met een eerlijke bijdrage van de grootste vervuilende bedrijven verlagen we de energiefactuur en versterken we de koopkracht. Dat is eerlijk en dat is groen", aldus nog Kristof Calvo. Het stopzetten van subsidies op fossiele brandstoffen is goed voor 1,6 miljard euro. Groen schuift ook een aantal financieringsinstrumenten naar voor om de klimaatdoelstellingen te halen. Een hoofdrol is weggelegd voor een nationale ontwikkelingsbank, waarvoor Almaci kijkt naar Belfius, dat volledig in overheidshanden is. De bank kan ook zelf investeringsfondsen helpen op te zetten om projecten te financieren. Via groene obligaties kan een deel van de 336 miljard euro op Belgische zicht- en spaarrekeningen gemobiliseerd worden. Daarnaast is er het Vlaams Klimaatfonds, gespijsd met de opbrengst van het Vlaams deel van de CO2-emissierechten van de grote bedrijven, en publiek-private samenwerking. Groen pleit er ook voor om de Europese begrotingsregels investeringsvriendelijker te maken. Groen wil een groene taxshift doorvoeren met een bijdrage van de grote vervuilers. Naast de afschaffing van het gratis emissierechtensysteem voor de energie-intensieve industrie, is de partij voorstander van een Europese koolstofgrensheffing. Die zorgt voor een eerlijke bijdrage voor het klimaatbeleid, stimuleert de industrie om klimaatvriendelijk te innoveren en beschermt de bedrijven en werknemers tegen oneerlijke concurrentie en dumping van vervuilende producten. Tenslotte moet er een nationale koolstofprijs worden vastgelegd. (Belga)

Het geïntegreerd klimmaatplan van Groen bevat concrete stappen tot 2030 via zes routepaden en tientallen maatregelen. "We voorzien voor ieder routepad ook sociaal flankerende maatregelen zodat de factuur niet bij de lage en middeninkomens terechtkomt en kwetsbare groepen worden ondersteund", benadrukte voorzitster Meyrem Almaci. Inzake mobiliteit wordt de fiscale steun voor salariswagens vervangen door een mobiliteitsbudget voor elke werknemer. Het fiscale gunstregime voor de tankkaart verdwijnt reeds volgend jaar, de voordelen voor de salariswagen worden tegen 2022 afgebouwd. De prijzen in het openbaar vervoer worden bevroren. "Tegen 2025 komen er 100.000 zitplaatsen bij op de trein, tegen 2030 gaan we voor een vermindering van de pendeltijd met 30%", stelde Vlaams fractieleider Björn Rozska. Het budget voor fietsinfrastructuur vervijfvoudigt. In het routepad natuur gaat Groen voor een echte betonstop en kernverdichting. Tegen 2030 komt er 10.000 hectare bos bij zodat iedereen een bos op maximum vijf kilometer van de woonst heeft. Inzake energie wordt ingezet op energie-efficiëntie en de elektrificatie van warmte en transport en de afbouw van fossiele en kernenergie. Overbodige kosten worden uit de energiefactuur gelicht waardoor in totaal 100 miljoen euro gewonnen wordt en het sociaal energietarief wordt uitgebreid, kondigde Kamerfractieleider Kristof Calvo aan. Zonnedelen wordt gepromoot. Het routepad wonen voorziet een verdrievoudiging van het renovatieritme, de extra ondersteuning voor huurwoningen en lage inkomens en de renovatie van sociale woningen, zodat de energiefactuur daalt. Elke burger krijgt een renovatieportefeuille. Groen wil ook met de industrie een 'green deal' afsluiten voor een klimaatneutrale transitie. De subsidiëring van de energiekost (meer dan 350 miljoen) wordt afgebouwd en bij de hervorming van het Europese ETS-systeem in 2024 moeten de gratis emissierechten op de schop. België moet koploper worden in circulaire economie en plastic afval wordt verminderd. Deze industriële transitie moet 11.000 extra jobs opleveren. Wat voeding betreft, moet de veestapel afgebouwd worden, ingezet worden op lokale kweek en op landbouwgrond voor landbouwers. Er komt een klimaatfonds voor onafhankelijke landbouwers, terwijl gemikt wordt op 1.500 extra jobs in de biologische landbouw. Bij het klimaatplan heeft Groen ook een indicatieve tabel gevoegd, waaruit moet blijken dat het plan ook financieel haalbaar is. De financiering houdt geen rekening met het mobiliseren van spaargeld of terugverdieneffecten in de toekomst. "Met de afschaffing van absurde subsidies voor fossiele brandstoffen investeren we in meer natuur, een groenere industrie en hernieuwbare energie", vat Calvo het samen. Dankzij de slimme kilometerheffing (2,65 miljard euro) kunnen de forfaitaire verkeersbelastingen (1,6 miljard) afgeschaft worden en kan fors extra geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. "De afschaffing van de fiscale steun voor salariswagens zetten we om in een mobiliteitsbudget voor elke werknemer. Met een eerlijke bijdrage van de grootste vervuilende bedrijven verlagen we de energiefactuur en versterken we de koopkracht. Dat is eerlijk en dat is groen", aldus nog Kristof Calvo. Het stopzetten van subsidies op fossiele brandstoffen is goed voor 1,6 miljard euro. Groen schuift ook een aantal financieringsinstrumenten naar voor om de klimaatdoelstellingen te halen. Een hoofdrol is weggelegd voor een nationale ontwikkelingsbank, waarvoor Almaci kijkt naar Belfius, dat volledig in overheidshanden is. De bank kan ook zelf investeringsfondsen helpen op te zetten om projecten te financieren. Via groene obligaties kan een deel van de 336 miljard euro op Belgische zicht- en spaarrekeningen gemobiliseerd worden. Daarnaast is er het Vlaams Klimaatfonds, gespijsd met de opbrengst van het Vlaams deel van de CO2-emissierechten van de grote bedrijven, en publiek-private samenwerking. Groen pleit er ook voor om de Europese begrotingsregels investeringsvriendelijker te maken. Groen wil een groene taxshift doorvoeren met een bijdrage van de grote vervuilers. Naast de afschaffing van het gratis emissierechtensysteem voor de energie-intensieve industrie, is de partij voorstander van een Europese koolstofgrensheffing. Die zorgt voor een eerlijke bijdrage voor het klimaatbeleid, stimuleert de industrie om klimaatvriendelijk te innoveren en beschermt de bedrijven en werknemers tegen oneerlijke concurrentie en dumping van vervuilende producten. Tenslotte moet er een nationale koolstofprijs worden vastgelegd. (Belga)