De kinderopvangsector staat al langer onder druk. De sector snakt naar een herwaardering en naar extra budgetten om te zorgen voor betere opleidingen en een betere verloning van het personeel. Intussen laat de Vlaamse regelgeving nog steeds toe dat één kinderbegeleider voor negen baby's zorgt. Een ratio die al langer onder vuur ligt en die volgens Groothedde 'de zwaarste norm is van heel Europa'. Volgens Groothedde wordt die norm in de praktijk ook vaak overschreden.

Het is geen geheim dat kinderopvanginitiatieven vaak problemen hebben om goed opgeleid personeel te vinden. Dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nu ook kinderbegeleiders komt 'wegplukken' uit de kinderopvang om op die manier extra helpende handen te hebben in het kleuteronderwijs is volgens Groothedde misschien goed voor de kleuterscholen, maar slecht nieuws voor de kinderopvang. 'Er is al een nijpend tekort aan werkkrachten', aldus Groothedde. 'Minister van Werk Hilde Crevits bevestigde me dat in 2020 4000 vacatures voor kindbegeleiders open stonden, het grootste aantal van de hele sector zorg en welzijn', zegt de Groen-politica.

'Verkeerd imago'

Groothedde steunt ook de vraag van de sector naar een heropwaardering. De sector kampt nog vaak met een verkeerd en achterhaald imago. Kinderopvang wordt nog (te) vaak gezien als een veredelde babysitdienst. Maar het is veel meer dan 'gewoon wat op kindjes passen', zegt Groothedde. 'Goede kinderopvang is veel breder en heel waardevol voor een kindje. Kapitaal belangrijk zelfs voor een kindje en jonge gezinnen die kansarm zijn. In die eerste jaren legt kinderopvang mee de basis voor een heel leven: in relaties, sociale omgang, hechting, leervaardigheden.'

De kinderopvangsector staat al langer onder druk. De sector snakt naar een herwaardering en naar extra budgetten om te zorgen voor betere opleidingen en een betere verloning van het personeel. Intussen laat de Vlaamse regelgeving nog steeds toe dat één kinderbegeleider voor negen baby's zorgt. Een ratio die al langer onder vuur ligt en die volgens Groothedde 'de zwaarste norm is van heel Europa'. Volgens Groothedde wordt die norm in de praktijk ook vaak overschreden. Het is geen geheim dat kinderopvanginitiatieven vaak problemen hebben om goed opgeleid personeel te vinden. Dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nu ook kinderbegeleiders komt 'wegplukken' uit de kinderopvang om op die manier extra helpende handen te hebben in het kleuteronderwijs is volgens Groothedde misschien goed voor de kleuterscholen, maar slecht nieuws voor de kinderopvang. 'Er is al een nijpend tekort aan werkkrachten', aldus Groothedde. 'Minister van Werk Hilde Crevits bevestigde me dat in 2020 4000 vacatures voor kindbegeleiders open stonden, het grootste aantal van de hele sector zorg en welzijn', zegt de Groen-politica. Groothedde steunt ook de vraag van de sector naar een heropwaardering. De sector kampt nog vaak met een verkeerd en achterhaald imago. Kinderopvang wordt nog (te) vaak gezien als een veredelde babysitdienst. Maar het is veel meer dan 'gewoon wat op kindjes passen', zegt Groothedde. 'Goede kinderopvang is veel breder en heel waardevol voor een kindje. Kapitaal belangrijk zelfs voor een kindje en jonge gezinnen die kansarm zijn. In die eerste jaren legt kinderopvang mee de basis voor een heel leven: in relaties, sociale omgang, hechting, leervaardigheden.'