Groen diende vorige week een motie van wantrouwen in tegen Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans. Volgens de oppositiepartij faalt het armoedebeleid van minister Homans en heeft de N-VA-minister gelogen over de kansarmoedecijfers van Kind & Gezin, met name over de impact van de vluchtelingencrisis. In de ingediende motie van wantrouwen spreekt Groen niet meer expliciet van leugens of liegen, maar wel van "feitelijke onjuistheden" en "fake news". De partij vindt ook dat Homans "de feiten tracht te miskennen en bepaalde bevolkingsgroepen viseert" en dat de minister "een framing schiep waarbij de vluchtelingencrisis als belangrijk(st)e oorzaak van de stijging van de kinderarmoedecijfers voorgesteld werd". Wie in het Vlaams Parlement een motie van wantrouwen indient en dus ook het ontslag vraagt van één of meer ministers, moet ook meteen een vervanger (of vervangers) voorstellen. Groen schuift in zijn motie minister-president Geert Bourgeois naar voor als opvolger. Hij zou dan gedurende de rest van de legislatuur de bevoegdheden van Homans overnemen. Het Vlaams Parlement stemt vanmiddag over de motie. De verwachting is dat ze wordt weggestemd. (Belga)

Groen diende vorige week een motie van wantrouwen in tegen Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans. Volgens de oppositiepartij faalt het armoedebeleid van minister Homans en heeft de N-VA-minister gelogen over de kansarmoedecijfers van Kind & Gezin, met name over de impact van de vluchtelingencrisis. In de ingediende motie van wantrouwen spreekt Groen niet meer expliciet van leugens of liegen, maar wel van "feitelijke onjuistheden" en "fake news". De partij vindt ook dat Homans "de feiten tracht te miskennen en bepaalde bevolkingsgroepen viseert" en dat de minister "een framing schiep waarbij de vluchtelingencrisis als belangrijk(st)e oorzaak van de stijging van de kinderarmoedecijfers voorgesteld werd". Wie in het Vlaams Parlement een motie van wantrouwen indient en dus ook het ontslag vraagt van één of meer ministers, moet ook meteen een vervanger (of vervangers) voorstellen. Groen schuift in zijn motie minister-president Geert Bourgeois naar voor als opvolger. Hij zou dan gedurende de rest van de legislatuur de bevoegdheden van Homans overnemen. Het Vlaams Parlement stemt vanmiddag over de motie. De verwachting is dat ze wordt weggestemd. (Belga)