"Corona drukt op ieder van ons een zware stempel, maar heeft vooral een grote impact op gezinnen die financieel kwetsbaar zijn: mensen die zonder job zitten, mensen die tijdelijk geen werk hebben of anderen die een laag pensioen hebben of leven van ziekte-of invaliditeitsuitkering", stelt Almaci. "Die uitkeringen tot boven de armoedegrens optrekken, is van cruciaal belang. Experten zijn er erover eens dat het aantal mensen in armoede zal stijgen de komende maanden". Voor corona steeg het armoederisico in België van 14,6 procent naar 16,4 procent. "Armoedebestrijding was dus één van onze prioriteiten toen we het regeerakkoord mee onderhandelden. Dat werd nu in daden omgezet", besluit de Groen-voorzitster. (Belga)

"Corona drukt op ieder van ons een zware stempel, maar heeft vooral een grote impact op gezinnen die financieel kwetsbaar zijn: mensen die zonder job zitten, mensen die tijdelijk geen werk hebben of anderen die een laag pensioen hebben of leven van ziekte-of invaliditeitsuitkering", stelt Almaci. "Die uitkeringen tot boven de armoedegrens optrekken, is van cruciaal belang. Experten zijn er erover eens dat het aantal mensen in armoede zal stijgen de komende maanden". Voor corona steeg het armoederisico in België van 14,6 procent naar 16,4 procent. "Armoedebestrijding was dus één van onze prioriteiten toen we het regeerakkoord mee onderhandelden. Dat werd nu in daden omgezet", besluit de Groen-voorzitster. (Belga)