Wie 45 jaar actief was, zou minstens 1.500 euro moeten overhouden. Het hoeft daarbij niet te gaan om gewerkte jaren: ook periodes van werkloosheid en ziekte- of zorgverlof tellen mee in de berekening. Zo wil Groen senioren uit de armoede halen. Vandaag bestaat er al een vangnet voor gepensioneerden met financiële problemen, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), maar dat is volgens de partij te complex.

'Het basispensioen is een échte garantie tegen armoede', verklaart Kamerlid Wouter De Vriendt. Groen beraamt de kostprijs van het plan op 1,4 miljard euro, maar volgens pensioenexpert Ria Janvier (UAntwerpen) is het onbetaalbaar.

Wie 45 jaar actief was, zou minstens 1.500 euro moeten overhouden. Het hoeft daarbij niet te gaan om gewerkte jaren: ook periodes van werkloosheid en ziekte- of zorgverlof tellen mee in de berekening. Zo wil Groen senioren uit de armoede halen. Vandaag bestaat er al een vangnet voor gepensioneerden met financiële problemen, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), maar dat is volgens de partij te complex. 'Het basispensioen is een échte garantie tegen armoede', verklaart Kamerlid Wouter De Vriendt. Groen beraamt de kostprijs van het plan op 1,4 miljard euro, maar volgens pensioenexpert Ria Janvier (UAntwerpen) is het onbetaalbaar.