Groen vindt het een slecht idee om het vluchtelingenstatuut in de tijd te beperken, zoals de federale regering onderzoekt. De partij vreest dat door een inperking van het verblijfsrecht, werkgevers minder warm zullen lopen om vluchtelingen aan een baan te helpen. Bovendien staat het volgens de groenen haaks op de vraag dat vluchtelingen zouden inburgeren.

10 maatregelen

Groen lanceerde op een persconferentie tien maatregelen om de vluchtelingencrisis aan te pakken. Het gaat om voorstellen die zich zowel op Europees als op federaal en Vlaams niveau situeren. Met haar 'menselijk en realistisch antwoord, dat ook aandacht heeft voor de noden van de bevolking', wil voorzitster Meyrem Almaci zich afzetten tegen de 'desinformatie en opgeklopte informatie' die sommige partijen 'met electorale bedoelingen' geven, maar die 'weinig zoden aan de dijk brengt.'

Zoals bekend willen meerderheidspartijen MR, N-VA, CD&V en Open VLD het debat aangaan over een tijdelijk verblijf voor erkende vluchtelingen. Nu is dat verblijfsrecht nog onbeperkt. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) wil nadenken over tijdelijke opvang van vluchtelingen bij grootschalige conflicten, maar een algemene maatregel om het verblijfsrecht in de tijd te beperken, is voor hem een brug te ver.

Toegang arbeidsmarkt

'Dat zal de integratie niet bevorderen', voert De Vriendt aan. 'Welke werkgever zal staan te springen om vluchtelingen een opleiding of werk te geven, als die na zes maanden of een jaar misschien weer weg zal zijn?'

Hij wijst daarbij op de paradox tussen enerzijds de maatregel om asielzoekers sneller toegang tot de arbeidsmarkt te bieden en anderzijds het tijdelijke verblijfsrecht voor vluchtelingen. Bovendien zijn vluchtelingen soms op de vlucht voor regimes, omdat ze het risico op vervolging lopen. 'Die regimes blijven soms jarenlang aan de macht', aldus De Vriendt. (Belga/AVE)

Groen vindt het een slecht idee om het vluchtelingenstatuut in de tijd te beperken, zoals de federale regering onderzoekt. De partij vreest dat door een inperking van het verblijfsrecht, werkgevers minder warm zullen lopen om vluchtelingen aan een baan te helpen. Bovendien staat het volgens de groenen haaks op de vraag dat vluchtelingen zouden inburgeren.Groen lanceerde op een persconferentie tien maatregelen om de vluchtelingencrisis aan te pakken. Het gaat om voorstellen die zich zowel op Europees als op federaal en Vlaams niveau situeren. Met haar 'menselijk en realistisch antwoord, dat ook aandacht heeft voor de noden van de bevolking', wil voorzitster Meyrem Almaci zich afzetten tegen de 'desinformatie en opgeklopte informatie' die sommige partijen 'met electorale bedoelingen' geven, maar die 'weinig zoden aan de dijk brengt.'Zoals bekend willen meerderheidspartijen MR, N-VA, CD&V en Open VLD het debat aangaan over een tijdelijk verblijf voor erkende vluchtelingen. Nu is dat verblijfsrecht nog onbeperkt. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) wil nadenken over tijdelijke opvang van vluchtelingen bij grootschalige conflicten, maar een algemene maatregel om het verblijfsrecht in de tijd te beperken, is voor hem een brug te ver.'Dat zal de integratie niet bevorderen', voert De Vriendt aan. 'Welke werkgever zal staan te springen om vluchtelingen een opleiding of werk te geven, als die na zes maanden of een jaar misschien weer weg zal zijn?' Hij wijst daarbij op de paradox tussen enerzijds de maatregel om asielzoekers sneller toegang tot de arbeidsmarkt te bieden en anderzijds het tijdelijke verblijfsrecht voor vluchtelingen. Bovendien zijn vluchtelingen soms op de vlucht voor regimes, omdat ze het risico op vervolging lopen. 'Die regimes blijven soms jarenlang aan de macht', aldus De Vriendt. (Belga/AVE)