De Vlaamse regering heeft zich bij de begrotingscontrole gehouden aan het vooropgestelde tekort van 172 miljoen euro. De kosten voor de asielcrisis en de extra 'horizontale transfer' naar Brussel en Wallonië worden uit de begroting gehouden. Voor de bouw van scholen en sociale woningen komt er extra budget. Naar extra inkomsten of besparingen werd niet gezocht. "De Vlamingen hebben er recht op te weten hoe het precies staat met de begroting. Maar de informatie van de Vlaamse regering is onvolledig en niet transparant", vindt Rzoska. De partij vreest dat de regering toch op zoek gaat naar nieuwe inkomstenbronnen. "De regering startte haar regeerperiode met het motto 'snoeien om te bloeien'. Tot dusver maakte ze alleen de eerste helft waar", aldus Rzoska. Wat de regering als nieuwe investeringen bestempelt, is grotendeels recyclage van al beslist en al gecommuniceerd beleid, vindt de partij. "De regering-Bourgeois maakt dus ook niet de goede politieke keuzes. De slimme investeringen die economie en samenleving zuurstof geven blijven achterwege." (Belga)

De Vlaamse regering heeft zich bij de begrotingscontrole gehouden aan het vooropgestelde tekort van 172 miljoen euro. De kosten voor de asielcrisis en de extra 'horizontale transfer' naar Brussel en Wallonië worden uit de begroting gehouden. Voor de bouw van scholen en sociale woningen komt er extra budget. Naar extra inkomsten of besparingen werd niet gezocht. "De Vlamingen hebben er recht op te weten hoe het precies staat met de begroting. Maar de informatie van de Vlaamse regering is onvolledig en niet transparant", vindt Rzoska. De partij vreest dat de regering toch op zoek gaat naar nieuwe inkomstenbronnen. "De regering startte haar regeerperiode met het motto 'snoeien om te bloeien'. Tot dusver maakte ze alleen de eerste helft waar", aldus Rzoska. Wat de regering als nieuwe investeringen bestempelt, is grotendeels recyclage van al beslist en al gecommuniceerd beleid, vindt de partij. "De regering-Bourgeois maakt dus ook niet de goede politieke keuzes. De slimme investeringen die economie en samenleving zuurstof geven blijven achterwege." (Belga)