Werkgeversorganisatie VBO pleitte er woensdag voor kernenergie ook na die datum in de energiemix mee te nemen en krijgt de steun van N-VA. 'Opnieuw probeert men de kernuitstap te saboteren door twijfel te zaaien. N-VA legt zo een hypotheek op onze toekomst. Kernenergie is het probleem, niet de oplossing', zegt de groene fractieleider Kristof Calvo.

Calvo waarschuwt dat het onveilig en allesbehalve duurzaam is stokoude, versleten kerncentrales tien jaar langer open te houden. Het voorstel van N-VA om de kernuitstap tien jaar uit te stellen, noemt Calvo dan ook helemaal fout. 'Bij N-VA ontbreekt duidelijk elke visie op de toekomst van onze energievoorziening. (...) Deze centrales hebben hun houdbaarheidsdatum al lang overschreden en zijn steeds minder veilig.'

Het Kamerlid begrijpt de vraag naar duidelijkheid van het bedrijfsleven, maar roept het op partner te zijn richting een duurzame en klimaatvriendelijke energievisie. 'Dit is een unieke kans om samen een echte duurzame hervorming mogelijk te maken. Een energiepact met de focus op hernieuwbare energie en energiebesparing moet de basis leggen voor een zekere, betaalbare en duurzame energietoekomst', aldus Calvo.

'VBO pleit voor stilstand'

Het pleidooi van het VBO is ook de milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en IEW in het verkeerde keelgat geschoten. Een verkeerd signaal, vinden ze. 'Het VBO pleit voor stilstand.'

Als de werkgevers echt een transitie willen naar propere en betaalbare energie, dan moeten ze stoppen met de kernuitstap steeds weer in de vraag te stellen, zeggen de milieuorganisaties. 'Dat zet een rem op de onvermijdelijke transitie naar een hernieuwbare, energiezuinige en propere energietoekomst en laat de kosten op termijn alleen maar oplopen', aldus Sara Van Dyck van BBL.

Ze spreekt ook tegen dat na de kernuitstap het licht zou uitgaan. Met hun terugkerende vraag voor een levensduurverlenging van kerncentrales, blijven de werkgevers pleiten voor een afhankelijkheid van een risicovolle technologie die haar tijd al lang heeft gehad, luidt het. 'Enkel door de kerncentrales te sluiten, kan de energietransitie op volle snelheid vooruit.'

Test-Aankoop: 'Onwil van bedrijfswereld om te investeren in hernieuwbare energie'

Het is schrijnend dat men krampachtig wil blijven vasthouden aan nucleaire energie, zegt ook consumentenorganisatie Test-Aankoop.

'Nu de steeds terugkerende doembeelden van 'black-outs', terwijl meerdere studies aantonen dat een uitstap uit kernenergie perfect mogelijk is zonder stroomuitval, opnieuw worden aangevoerd in de discussies rond onze energietransitie, blijkt nog maar eens de klaarblijkelijke onwil vanwege de bedrijfswereld om over te stappen naar en te investeren in hernieuwbare energie', luidt het woensdag in een persbericht.

Kiest men voor de lobby van Engie-Electrabel of kiest men voor de weg vooruit?

Test-Aankoop

Ook op politiek is er nog steeds een manifest gebrek aan visie en concrete plannen, vindt Test-Aankoop. 'In het federaal regeerakkoord werd gesteld dat er een interfederaal energiepact zou worden opgesteld om een langetermijnvisie uit te bouwen voor onze energiebevoorrading, en dit voor eind 2015. Momenteel is het de bedoeling dat een energiepact eind dit jaar op tafel komt te liggen, 2 jaar na de vooropgestelde datum. De vraag is welke keuzes men daarin zal maken. Kiest men voor de lobby van Engie-Electrabel of kiest men voor de weg vooruit? '

Test Aankoop is naar eigen zeggen sceptisch en bezorgd. De organisatie vindt het schrijnend dat er krampachtig vastgehouden wordt aan nucleaire energie, ook al hebben de kerncentrales de laatste jaren voor de nodige onzekerheid gezorgd. 'Andere landen tonen dat omschakeling wel kan. Zo moet in Duitsland de laatste kerncentrale tegen 2022 gesloten worden en ook Nederland en Denemarken zijn erg progressief op dat vlak. Door de kernuitstap steevast op de lange baan te schuiven ondermijnt men bovendien de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare energie.'