De exploratie en exploitatie van de minerale rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht is enkel mogelijk indien men beschikt over een contract met de Internationale Zeebodemautoriteit. Een contract kan echter enkel bekomen worden wanneer, zowel de aanvrager, als de Staat waaronder hij ressorteert, voldoen aan alle internationale verplichtingen. De wettekst maakt het, voor natuurlijke of rechtspersonen die beschikken over de Belgische nationaliteit of zijn opgericht onder Belgisch recht, mogelijk om de waarborg van de Belgische staat te krijgen, wat de nodige voorwaarde is om contracten te sluiten met de Internationale Zeebodemautoriteit. De tekst vrijwaart ook de Belgische Staat van aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de nalatigheid of ongeoorloofde handelingen van deze natuurlijke of rechtspersonen voor wie hij borg staat. Tussen vicepremier Vande Lanotte en de groene fractie ontstond nog een bijwijlen pittige discussie, waarbij Kristof Calvo (Groen) en Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo) met twee certificaten zwaaiden voor een Oostends bedrijf die door Vande Lanotte en in één geval ook door zijn collega Didier Reynders vorig jaar zouden zijn ondertekend. Volgens de minister werd echter enkel een brief gestuurd waarin het project werd gesteund, maar waarin ook werd gepreciseerd dat er nog een wettelijk kader moest worden gecreëerd. (Belga)

De exploratie en exploitatie van de minerale rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht is enkel mogelijk indien men beschikt over een contract met de Internationale Zeebodemautoriteit. Een contract kan echter enkel bekomen worden wanneer, zowel de aanvrager, als de Staat waaronder hij ressorteert, voldoen aan alle internationale verplichtingen. De wettekst maakt het, voor natuurlijke of rechtspersonen die beschikken over de Belgische nationaliteit of zijn opgericht onder Belgisch recht, mogelijk om de waarborg van de Belgische staat te krijgen, wat de nodige voorwaarde is om contracten te sluiten met de Internationale Zeebodemautoriteit. De tekst vrijwaart ook de Belgische Staat van aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de nalatigheid of ongeoorloofde handelingen van deze natuurlijke of rechtspersonen voor wie hij borg staat. Tussen vicepremier Vande Lanotte en de groene fractie ontstond nog een bijwijlen pittige discussie, waarbij Kristof Calvo (Groen) en Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo) met twee certificaten zwaaiden voor een Oostends bedrijf die door Vande Lanotte en in één geval ook door zijn collega Didier Reynders vorig jaar zouden zijn ondertekend. Volgens de minister werd echter enkel een brief gestuurd waarin het project werd gesteund, maar waarin ook werd gepreciseerd dat er nog een wettelijk kader moest worden gecreëerd. (Belga)