Het pleegzorgdecreet is van kracht sinds 2014. Het decreet wilde pleegzorg verankeren als eerste optie wanneer kinderen en jongeren tijdelijk uit huis geplaatst moeten worden. Het decreet zorgde ook voor een stroomlijning in de sector. Zo gingen de 24 diensten voor pleegzorg op in vijf provinciale diensten, werden uniforme screeningsvoorwaarden ingevoerd en kwam er een procedure tot attestering. Verder werd voortgezette pleegzorg mogelijk tot 21 jaar. In de (inkomensgerelateerde) kinderopvang betalen ouders voor pleegkinderen automatisch het laagste tarief en pleegzorgkinderen krijgen ook automatisch een school- of studietoelage. Die maatregelen hebben hun effect zeker niet gemist. Zo is het aantal pleegzorgers in 2015 en 2016 telkens met zeven procent gestegen. Toch legde een evaluatierapport een aantal mogelijke verbeteringen bloot. Met een voorstel van decreet willen parlementsleden Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Martine Taelman (Open Vld) inspelen op die suggesties. Een van de meeste opvallende bijsturingen is de mogelijkheid om pleegzorg mogelijk te maken tot 25 jaar (tegenover maximaal 21 jaar nu). Daarnaast moet een jeugdrechter ook opnieuw de mogelijkheid krijgen kinderen meteen tot hun 13de jaar in een pleeggezin te plaatsen Dat was vroeger al mogelijk, maar werd in 2014 tenietgedaan. Vanaf toen moest er om de drie jaar een nieuwe rechterlijke beslissing volgen. Voor kinderen en jongeren boven de 13, blijven de maximumtermijnen drie jaar. Tot slot zullen straks ook meerdere gezinnen tegelijk de pleegzorg van een pleegkind of -gast kunnen delen. Handig in het geval een oorspronkelijk pleeggezin een echtscheiding doormaakt. En ook handig bij pleegkinderen met een zware zorgvraag, waarbij een tweede pleeggezin de zorg af en toe in het weekend of vakanties zou kunnen overnemen. (Belga)

Het pleegzorgdecreet is van kracht sinds 2014. Het decreet wilde pleegzorg verankeren als eerste optie wanneer kinderen en jongeren tijdelijk uit huis geplaatst moeten worden. Het decreet zorgde ook voor een stroomlijning in de sector. Zo gingen de 24 diensten voor pleegzorg op in vijf provinciale diensten, werden uniforme screeningsvoorwaarden ingevoerd en kwam er een procedure tot attestering. Verder werd voortgezette pleegzorg mogelijk tot 21 jaar. In de (inkomensgerelateerde) kinderopvang betalen ouders voor pleegkinderen automatisch het laagste tarief en pleegzorgkinderen krijgen ook automatisch een school- of studietoelage. Die maatregelen hebben hun effect zeker niet gemist. Zo is het aantal pleegzorgers in 2015 en 2016 telkens met zeven procent gestegen. Toch legde een evaluatierapport een aantal mogelijke verbeteringen bloot. Met een voorstel van decreet willen parlementsleden Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Martine Taelman (Open Vld) inspelen op die suggesties. Een van de meeste opvallende bijsturingen is de mogelijkheid om pleegzorg mogelijk te maken tot 25 jaar (tegenover maximaal 21 jaar nu). Daarnaast moet een jeugdrechter ook opnieuw de mogelijkheid krijgen kinderen meteen tot hun 13de jaar in een pleeggezin te plaatsen Dat was vroeger al mogelijk, maar werd in 2014 tenietgedaan. Vanaf toen moest er om de drie jaar een nieuwe rechterlijke beslissing volgen. Voor kinderen en jongeren boven de 13, blijven de maximumtermijnen drie jaar. Tot slot zullen straks ook meerdere gezinnen tegelijk de pleegzorg van een pleegkind of -gast kunnen delen. Handig in het geval een oorspronkelijk pleeggezin een echtscheiding doormaakt. En ook handig bij pleegkinderen met een zware zorgvraag, waarbij een tweede pleeggezin de zorg af en toe in het weekend of vakanties zou kunnen overnemen. (Belga)