Vandaag moet een buitenlandse werknemer eerst een arbeidsvergunning aanvragen en nadien een verblijfsvergunning. Europa vraagt de lidstaten echter beide aspecten via één titel te regelen. Volgens de nieuwe procedure dient de werknemer zijn aanvraag in via zijn werkgever bij het bevoegde gewest. Die controleert en bevestigt binnen de tien dagen of het dossier volledig is. Een kopie van het dossier verhuist naar de DVZ die binnen maximaal zestig dagen een beslissing moet nemen over het verblijfsrecht. Ondertussen kan het gewest zich buigen over het aspect werk. Na de positieve beslissingen van DVZ en het gewest, kan de DVZ dan het geheel van de beslissingen in één document overmaken aan de werknemer en de werkgever. Met het wetsontwerp is een samenwerkingsakkoord gemoeid. De bevoegdheden zitten immers verspreid over verschillende niveaus. Arbeidsmigratie is een gewestelijke bevoegdheid, terwijl verblijf federale materie is. (Belga)

Vandaag moet een buitenlandse werknemer eerst een arbeidsvergunning aanvragen en nadien een verblijfsvergunning. Europa vraagt de lidstaten echter beide aspecten via één titel te regelen. Volgens de nieuwe procedure dient de werknemer zijn aanvraag in via zijn werkgever bij het bevoegde gewest. Die controleert en bevestigt binnen de tien dagen of het dossier volledig is. Een kopie van het dossier verhuist naar de DVZ die binnen maximaal zestig dagen een beslissing moet nemen over het verblijfsrecht. Ondertussen kan het gewest zich buigen over het aspect werk. Na de positieve beslissingen van DVZ en het gewest, kan de DVZ dan het geheel van de beslissingen in één document overmaken aan de werknemer en de werkgever. Met het wetsontwerp is een samenwerkingsakkoord gemoeid. De bevoegdheden zitten immers verspreid over verschillende niveaus. Arbeidsmigratie is een gewestelijke bevoegdheid, terwijl verblijf federale materie is. (Belga)