Het proefproject maakt deel uit van het overkoepelende akkoord dat de gewesten begin 2011 sloten. Dat akkoord voorzag in de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens, een wegenvignet voor lichtere voertuigen en een proefproject rond een kilometerheffing voor personenwagens in de GEN-zone. De gewesten zijn het nu eens over de lancering van het geplande proefproject. Concreet zal de uitvoerder van het proefproject 1.200 proefpersonen selecteren. Die proefpersonen zullen dan een apparaatje (een On-Board Unit of OBU) krijgen die hun verplaatsingen registreert. Tegelijk zullen de deelnemers kunnen zien wat het tarief is op het traject dat ze kiezen. De doorlooptijd van het hele proefproject wordt op ongeveer 10 maanden geschat. De resultaten van de proef worden verwacht in de eerste helft van 2014. "Met dit proefproject kunnen we nu nagaan op welke manier een kilometerheffing de mobiliteit beïnvloedt. We willen ook nagaan of mensen zich anders gaan verplaatsen afhankelijk van hun inkomen, zodat we ook de sociale aspecten van een kilometerheffing voor personenwagens niet uit het oog verliezen", aldus Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits. (DRM)

Het proefproject maakt deel uit van het overkoepelende akkoord dat de gewesten begin 2011 sloten. Dat akkoord voorzag in de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens, een wegenvignet voor lichtere voertuigen en een proefproject rond een kilometerheffing voor personenwagens in de GEN-zone. De gewesten zijn het nu eens over de lancering van het geplande proefproject. Concreet zal de uitvoerder van het proefproject 1.200 proefpersonen selecteren. Die proefpersonen zullen dan een apparaatje (een On-Board Unit of OBU) krijgen die hun verplaatsingen registreert. Tegelijk zullen de deelnemers kunnen zien wat het tarief is op het traject dat ze kiezen. De doorlooptijd van het hele proefproject wordt op ongeveer 10 maanden geschat. De resultaten van de proef worden verwacht in de eerste helft van 2014. "Met dit proefproject kunnen we nu nagaan op welke manier een kilometerheffing de mobiliteit beïnvloedt. We willen ook nagaan of mensen zich anders gaan verplaatsen afhankelijk van hun inkomen, zodat we ook de sociale aspecten van een kilometerheffing voor personenwagens niet uit het oog verliezen", aldus Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits. (DRM)