Omdat ontbossen in Vlaanderen in principe verboden is, moet voor iedere kap bij de gemeente of de provincie een vergunning worden aangevraagd.

Meuleman trekt aan de alarmbel: Vlaanderen is nu al één van de minst bosrijke regio's in Europa en de cijfers bewijzen dat het niet de goede richting uitgaat. Ze vraagt milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) dringend in te grijpen.

Maar volgens Schauvliege klopt het beeld niet. De meeste aanvragen voor boskap gaan over zeer beperkte oppervlaktes in verkavelingen en experts gaven afgelopen week in het Vlaams Parlement nog aan dat de bosoppervlakte in Vlaanderen al jaren stabiel is, reageert ze in Het Nieuwsblad.

De krant schrijft dat over die cijfers evenwel veel onduidelijkheid bestaat en niemand exact weet hoe groen Vlaanderen is.