De ministerraad heeft daarvoor vrijdag een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goedgekeurd.

Harde realiteit

Naast het leed om een doodgeboren kind, komt het voor de ouders vaak hard aan dat ze het niet kunnen laten registreren in de databank van de Akten van de Burgerlijke Stand en het geen naam kunnen geven indien het vroeger dan 180 dagen na de bevruchting levenloos werd geboren. Vanaf 180 dagen is er vandaag een regeling voorzien. Dan geldt een aangifteplicht, maar krijgt het kind enkel een voornaam. Dat is een zeer harde confrontatie met de realiteit. Een koppel dat hun kind voor die tijd verliest, kan het zelfs geen voornaam geven, legt minister Geens uit.

'Een wetgevend ingrijpen moet tegemoet komen aan de behoefte die bij ouders van een levenloos geboren kind bestaat om dat kind een volwaardige plaats te geven in hun leven', zegt Geens.

140 dagen

In de nieuwe wet kunnen ouders vrijwillig de registratie van het levenloos geboren kind vanaf 140 dagen na de bevruchting vragen en kunnen ze ook een voornaam geven. Zoals vandaag blijft vanaf 180 dagen de registratie verplicht, maar zullen de ouders ook een familienaam kunnen geven. Volgens de laatste stand van de medische wetenschap en de Wereldgezondheidsorganisatie kan een kind levensvatbaar geboren worden na minstens 140 dagen zwangerschap.

De nieuwe wettelijke regeling komt niet uit de lucht gevallen. Ze was aangekondigd toen eerder deze week het akkoord binnen de meerderheid over abortus bekendraakte. Wettelijk ingrijpen was volgens minister Geens ook noodzakelijk, omdat het contrast met de wetgeving inzake de lijkbezorging en de begraafplaatsen die een gemeenschaps- en gewestbevoegdheid zijn, steeds groter wordt.

Kamerlid Sonja Becq (CD&V), zie zelf al wetsvoorstellen over de erkenning van levenloos geboren kinderen indiende, reageert tevreden op het akkoord. 'Om hun rouwproces te kunnen starten hebben ouders erkenning van hun verdriet nodig. Deze erkenning krijgen ze van hun familie en vrienden, maar ze wensen dat de geboorte van hun kind ook officieel vastgesteld wordt. Ze wensen dat hun kind een naam, familienaam en een akte krijgt, net zoals eventuele andere kinderen geboren binnen hun gezin. Met deze meerderheid kunnen we aan de grieven van deze mensen eindelijk tegemoet komen', zegt ze.

De ministerraad heeft daarvoor vrijdag een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goedgekeurd.Naast het leed om een doodgeboren kind, komt het voor de ouders vaak hard aan dat ze het niet kunnen laten registreren in de databank van de Akten van de Burgerlijke Stand en het geen naam kunnen geven indien het vroeger dan 180 dagen na de bevruchting levenloos werd geboren. Vanaf 180 dagen is er vandaag een regeling voorzien. Dan geldt een aangifteplicht, maar krijgt het kind enkel een voornaam. Dat is een zeer harde confrontatie met de realiteit. Een koppel dat hun kind voor die tijd verliest, kan het zelfs geen voornaam geven, legt minister Geens uit. 'Een wetgevend ingrijpen moet tegemoet komen aan de behoefte die bij ouders van een levenloos geboren kind bestaat om dat kind een volwaardige plaats te geven in hun leven', zegt Geens. In de nieuwe wet kunnen ouders vrijwillig de registratie van het levenloos geboren kind vanaf 140 dagen na de bevruchting vragen en kunnen ze ook een voornaam geven. Zoals vandaag blijft vanaf 180 dagen de registratie verplicht, maar zullen de ouders ook een familienaam kunnen geven. Volgens de laatste stand van de medische wetenschap en de Wereldgezondheidsorganisatie kan een kind levensvatbaar geboren worden na minstens 140 dagen zwangerschap. De nieuwe wettelijke regeling komt niet uit de lucht gevallen. Ze was aangekondigd toen eerder deze week het akkoord binnen de meerderheid over abortus bekendraakte. Wettelijk ingrijpen was volgens minister Geens ook noodzakelijk, omdat het contrast met de wetgeving inzake de lijkbezorging en de begraafplaatsen die een gemeenschaps- en gewestbevoegdheid zijn, steeds groter wordt. Kamerlid Sonja Becq (CD&V), zie zelf al wetsvoorstellen over de erkenning van levenloos geboren kinderen indiende, reageert tevreden op het akkoord. 'Om hun rouwproces te kunnen starten hebben ouders erkenning van hun verdriet nodig. Deze erkenning krijgen ze van hun familie en vrienden, maar ze wensen dat de geboorte van hun kind ook officieel vastgesteld wordt. Ze wensen dat hun kind een naam, familienaam en een akte krijgt, net zoals eventuele andere kinderen geboren binnen hun gezin. Met deze meerderheid kunnen we aan de grieven van deze mensen eindelijk tegemoet komen', zegt ze.