Na jaren van discussies hebben de stad Brussel en de federale overheid duidelijkheid geschept over de eigendomssituatie van de omgeving rond het Justitiepaleis. Aangezien de hellingen en de plateaus het dak vormen van delen van het Justitiepaleis, blijft de federale staat er eigenaar van. De eerste conventie creëert een publiek doorgangsrecht op alle percelen rondom het Justitiepaleis die momenteel nog privéterrein zijn. Samen met een aanpassing van het kadaster, zorgt de eerste conventie ervoor dat de buitenruimte altijd toegankelijk is voor het publiek. De tweede overeenkomst gaat over de akkkoorden tussen de stad en de federale overheid over het dagelijks onderhoud en de netheid van de hellingen, nu er geen auto's meer mogen parkeren. De stad zal de ruimte onderhouden en het beheer van de activiteiten op zich nemen, en ook toelaten dat derden er activiteiten organiseren. De sturcturele herstellingen blijven de verantwoordelijkheid van de eigenaar, de federale overheid dus. Het derde verdrag biedt een oplossing voor de parkeerproblemen voor de handelaars van de Marollen, op een van de plateaus aan het Justitiepaleis, aan de Wolstraat. Daar wordt een privéparking niet gebruikt tijdens de weekends en op feestdagen. Volgens schepen van Stedenbouw Ans Persoons (change.brussels-Vooruit) en schepen voor Economische Zaken Fabian Maingain (DéFi) blijft er op deze manier elders meer ruimte vrij voor de klanten van de handelaars. Concreet worden de parkeerplaatsen aan de hand van parkeerkaarten ter beschikking gesteld van handelaars met een winkel in de Marollen. Het gaat om meer dan 100 parkeerplaatsen. (Belga)

Na jaren van discussies hebben de stad Brussel en de federale overheid duidelijkheid geschept over de eigendomssituatie van de omgeving rond het Justitiepaleis. Aangezien de hellingen en de plateaus het dak vormen van delen van het Justitiepaleis, blijft de federale staat er eigenaar van. De eerste conventie creëert een publiek doorgangsrecht op alle percelen rondom het Justitiepaleis die momenteel nog privéterrein zijn. Samen met een aanpassing van het kadaster, zorgt de eerste conventie ervoor dat de buitenruimte altijd toegankelijk is voor het publiek. De tweede overeenkomst gaat over de akkkoorden tussen de stad en de federale overheid over het dagelijks onderhoud en de netheid van de hellingen, nu er geen auto's meer mogen parkeren. De stad zal de ruimte onderhouden en het beheer van de activiteiten op zich nemen, en ook toelaten dat derden er activiteiten organiseren. De sturcturele herstellingen blijven de verantwoordelijkheid van de eigenaar, de federale overheid dus. Het derde verdrag biedt een oplossing voor de parkeerproblemen voor de handelaars van de Marollen, op een van de plateaus aan het Justitiepaleis, aan de Wolstraat. Daar wordt een privéparking niet gebruikt tijdens de weekends en op feestdagen. Volgens schepen van Stedenbouw Ans Persoons (change.brussels-Vooruit) en schepen voor Economische Zaken Fabian Maingain (DéFi) blijft er op deze manier elders meer ruimte vrij voor de klanten van de handelaars. Concreet worden de parkeerplaatsen aan de hand van parkeerkaarten ter beschikking gesteld van handelaars met een winkel in de Marollen. Het gaat om meer dan 100 parkeerplaatsen. (Belga)