"Een geweldige dag voor Europa", zo begroette eurocommissaris voor Begroting Johannes Hahn het nieuws. Hij wijst erop dat de ratificatie in een "recordbrekende" periode van vijf maanden is voltooid. "Dit toont de slagvaardigheid van de EU". De staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten waren het eind vorig jaar eens geraakt over een relanceplan dat de economie erbovenop moet helpen na de coronacrisis. De lidstaten ontvangen 312,5 miljard euro als subsidies, en kunnen desgewenst ook beroep doen op 360 miljard euro aan gunstige leningen. België ontvangt bijna zes miljard euro. De Europese Commissie gaat dat geld lenen op de financiële markten. Ze kan die schulden wel pas aangaan wanneer alle lidstaten hebben ingestemd met een tijdelijke verhoging van de eigen middelen van de EU. Dat leidde de voorbije maanden tot parlementaire discussies, politiek getouwtrek en gerechtelijke procedures. Maar nadat de parlementen in Oostenrijk en Polen eind vorige week het licht op groen hadden gezet, hebben nu alle lidstaten formeel hun goedkeuring aangemeld. Het besluit wordt dinsdag van kracht. Bedoeling is dat de eerste Europese subsidies deze zomer uitgekeerd worden. Voorwaarde is wel dat de lidstaten een plan voorleggen waarin ze duidelijk maken hoe ze het geld willen besteden. Intussen hebben 22 lidstaten hun relanceplan bij de Commissie ingediend. (Belga)

"Een geweldige dag voor Europa", zo begroette eurocommissaris voor Begroting Johannes Hahn het nieuws. Hij wijst erop dat de ratificatie in een "recordbrekende" periode van vijf maanden is voltooid. "Dit toont de slagvaardigheid van de EU". De staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten waren het eind vorig jaar eens geraakt over een relanceplan dat de economie erbovenop moet helpen na de coronacrisis. De lidstaten ontvangen 312,5 miljard euro als subsidies, en kunnen desgewenst ook beroep doen op 360 miljard euro aan gunstige leningen. België ontvangt bijna zes miljard euro. De Europese Commissie gaat dat geld lenen op de financiële markten. Ze kan die schulden wel pas aangaan wanneer alle lidstaten hebben ingestemd met een tijdelijke verhoging van de eigen middelen van de EU. Dat leidde de voorbije maanden tot parlementaire discussies, politiek getouwtrek en gerechtelijke procedures. Maar nadat de parlementen in Oostenrijk en Polen eind vorige week het licht op groen hadden gezet, hebben nu alle lidstaten formeel hun goedkeuring aangemeld. Het besluit wordt dinsdag van kracht. Bedoeling is dat de eerste Europese subsidies deze zomer uitgekeerd worden. Voorwaarde is wel dat de lidstaten een plan voorleggen waarin ze duidelijk maken hoe ze het geld willen besteden. Intussen hebben 22 lidstaten hun relanceplan bij de Commissie ingediend. (Belga)