Het NEKP beschrijft hoe België via de federale overheid en haar deelstaten zal bijdragen aan de langetermijndoelstellingen die vastgelegd zijn in het Akkoord van Parijs om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het hoofddoel van dat akkoord is om de gemiddelde temperatuurstijging tegen 2100 onder de 2° C te houden en zelfs verdere inspanningen te leveren om haar te beperken tot 1,5° C. De regering maakte in de voorlopige versie van zijn bijdrage in juli 2018 al duidelijk dat ze zich wilde houden aan het programma en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit 2015 en aan het Akkoord van Parijs. Die voorlopige versie werd aangepast aan de adviezen van de nationale publieksbevraging en de aanbevelingen van de Europese Commissie. Vervoort wees nog projecten aan die in de pijplijn zitten zoals het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, het mobiliteitsplan Good Move en de strategie voor de renovatie van de gebouwen in Brussel. In de definitieve versie is ook een onderdeel toegevoegd over de transversale maatregelen om in de verschillende gewestelijke beleidsgebieden rekening te houden met het klimaatthema en is er ook aandacht voor de digitalisering en het energieverbruik dat daarmee gepaard gaat. (Belga)

Het NEKP beschrijft hoe België via de federale overheid en haar deelstaten zal bijdragen aan de langetermijndoelstellingen die vastgelegd zijn in het Akkoord van Parijs om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het hoofddoel van dat akkoord is om de gemiddelde temperatuurstijging tegen 2100 onder de 2° C te houden en zelfs verdere inspanningen te leveren om haar te beperken tot 1,5° C. De regering maakte in de voorlopige versie van zijn bijdrage in juli 2018 al duidelijk dat ze zich wilde houden aan het programma en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit 2015 en aan het Akkoord van Parijs. Die voorlopige versie werd aangepast aan de adviezen van de nationale publieksbevraging en de aanbevelingen van de Europese Commissie. Vervoort wees nog projecten aan die in de pijplijn zitten zoals het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, het mobiliteitsplan Good Move en de strategie voor de renovatie van de gebouwen in Brussel. In de definitieve versie is ook een onderdeel toegevoegd over de transversale maatregelen om in de verschillende gewestelijke beleidsgebieden rekening te houden met het klimaatthema en is er ook aandacht voor de digitalisering en het energieverbruik dat daarmee gepaard gaat. (Belga)