Volgens minister Weyts heeft Vlaanderen nog nooit zoveel geïnvesteerd in onderwijs. Vorig jaar ging het om 14,6 miljard: een historisch hoog bedrag. Het Vlaams Parlement heeft nu twee decreten goedgekeurd die samen nog eens 139 miljoen euro extra middelen voorzien. Een deel daarvan, 20 miljoen euro, komt via het verzameldecreet OD XXXI, de overige 119 miljoen euro zit vervat in het jaarlijkse programmadecreet van de Vlaamse regering. Onderwijsdecreet XXXI voorziet onder meer extra geld voor taalintegratietrajecten voor kinderen met een taalachterstand Nederlands (12 miljoen euro), bijscholingskansen voor de ondersteuners van kinderen met speciale zorgnoden (4,3 miljoen euro) en de STEM-opleidingen in de hogescholen (4 miljoen euro). Het programmadecreet bevat onder meer extra geld voor bijkomende leerkrachten en extra paramedisch personeel in het buitengewoon onderwijs (14 miljoen euro), maar vooral voor extra helpende handen in de klas om de leerachterstand van de coronacrisis weg te werken (85 miljoen euro) . "Na een abnormaal en zwaar schooljaar is dit goed nieuws voor ons onderwijs", zegt Weyts. (Belga)

Volgens minister Weyts heeft Vlaanderen nog nooit zoveel geïnvesteerd in onderwijs. Vorig jaar ging het om 14,6 miljard: een historisch hoog bedrag. Het Vlaams Parlement heeft nu twee decreten goedgekeurd die samen nog eens 139 miljoen euro extra middelen voorzien. Een deel daarvan, 20 miljoen euro, komt via het verzameldecreet OD XXXI, de overige 119 miljoen euro zit vervat in het jaarlijkse programmadecreet van de Vlaamse regering. Onderwijsdecreet XXXI voorziet onder meer extra geld voor taalintegratietrajecten voor kinderen met een taalachterstand Nederlands (12 miljoen euro), bijscholingskansen voor de ondersteuners van kinderen met speciale zorgnoden (4,3 miljoen euro) en de STEM-opleidingen in de hogescholen (4 miljoen euro). Het programmadecreet bevat onder meer extra geld voor bijkomende leerkrachten en extra paramedisch personeel in het buitengewoon onderwijs (14 miljoen euro), maar vooral voor extra helpende handen in de klas om de leerachterstand van de coronacrisis weg te werken (85 miljoen euro) . "Na een abnormaal en zwaar schooljaar is dit goed nieuws voor ons onderwijs", zegt Weyts. (Belga)