In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken is woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat een boerkaverbod op openbare plaatsen invoert.

Het voorstel verbiedt het dragen van kledij die de identificatie van personen in het openbaar onmogelijk maakt.

Concreet legt het wetsvoorstel straffen op voor het dragen van kleding die het gezicht volledig of gedeeltelijk bedekt (carnavalskledij uitgezonderd).

Het gaat om een geldboete van 15 tot 25 euro en een gevangenisstraf van één tot zeven dagen.

Er lagen vier wetsvoorstellen over een dergelijk verbod op tafel. Uiteindelijk werd gestemd over dat van de MR. De andere voorstellen zijn van CD&V, CDH en Vlaams Belang.

Zowel de meerderheidspartijen als de oppositie keurden de liberale tekst woensdag goed. Bij Ecolo en de PS gebeurde dat maar schoorvoetend.

Volgens de Franstalige groenen is de tekst juridisch niet sluitend. De Franstalige socialisten wilden het liever bij de huidige mogelijkheid voor gemeenten houden om administratief op te treden, maar sloten zich toch aan bij de meerderheid.

De plenaire Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel uitspreken. Dat gebeurt na de Paasvakantie.

Administratieveboete

In een reactie op de stemming laat Kamerlid Leen Dierick van CD&V weten dat er tijdens de stemming een amendement van haar partij is goedgekeurd dat straffeloosheid moet tegengaan.

Indien er geen strafrechtelijke vervolging volgt, kan een stad of gemeente bij een inbreuk op de wet nog altijd een administratieve boete opleggen, aldus Dierick.

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken is woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat een boerkaverbod op openbare plaatsen invoert. Het voorstel verbiedt het dragen van kledij die de identificatie van personen in het openbaar onmogelijk maakt.Concreet legt het wetsvoorstel straffen op voor het dragen van kleding die het gezicht volledig of gedeeltelijk bedekt (carnavalskledij uitgezonderd).Het gaat om een geldboete van 15 tot 25 euro en een gevangenisstraf van één tot zeven dagen. Er lagen vier wetsvoorstellen over een dergelijk verbod op tafel. Uiteindelijk werd gestemd over dat van de MR. De andere voorstellen zijn van CD&V, CDH en Vlaams Belang.Zowel de meerderheidspartijen als de oppositie keurden de liberale tekst woensdag goed. Bij Ecolo en de PS gebeurde dat maar schoorvoetend. Volgens de Franstalige groenen is de tekst juridisch niet sluitend. De Franstalige socialisten wilden het liever bij de huidige mogelijkheid voor gemeenten houden om administratief op te treden, maar sloten zich toch aan bij de meerderheid.De plenaire Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel uitspreken. Dat gebeurt na de Paasvakantie. AdministratieveboeteIn een reactie op de stemming laat Kamerlid Leen Dierick van CD&V weten dat er tijdens de stemming een amendement van haar partij is goedgekeurd dat straffeloosheid moet tegengaan.Indien er geen strafrechtelijke vervolging volgt, kan een stad of gemeente bij een inbreuk op de wet nog altijd een administratieve boete opleggen, aldus Dierick.