De tekst werd Kamerbreed goedgekeurd, mits zestien onthoudingen.

Momenteel draagt de federale regering jaarlijks 10 miljoen euro bij aan het VN-fonds, wat neerkomt op 50 miljoen euro tijdens de laatste vijf jaar. Daarbij kwam de afgelopen vijf jaar nog een extra bijdrage van de regio's van ongeveer 35 miljoen.

Verdubbeling

Premier Charles Michel (MR) kondigde in zijn speech op de VN-klimaattop in september al aan dat hij het parlement zou voorstellen om de Belgische financiële bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering te verdubbelen.

Vandaag en vrijdag wordt in Parijs vergaderd over de bijdragen aan het VN-klimaatfonds.

De federale Kamer boog zich donderdag over de verdubbeling van de federale bijdrage en keurde een resolutie van MR-Kamerlid Michel De Maegd met steun van met steun van CD&V, Groen, Ecolo en PS daaromtrent goed.

Budgetneutraal

Wel klonk hier en daar voorbehoud omdat de hele operatie budgetneutraal moet zijn. Bij verschillende fracties werd benadrukt dat het geld niet uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking mag worden gehaald.

Amendementen van PVDA, PS, Ecolo-Groen werden afgewezen.

Herfstvakantie

De plenaire Kamer heeft de voorlopige twaalfden voor de maanden november en december donderdag nog niet kunnen goedkeuren. Omdat een amendement van de PVDA-fractie groen licht kreeg, moet de stemming worden uitgesteld tot volgende week donderdag, midden in de herfstvakantie.

Sinds de val van de regering eind vorig jaar kan het parlement geen volwaardige begroting meer goedkeuren. De noodbegroting - of de voorlopige twaalfden in het jargon - is daar het gevolg van. Elke maand mag nu niet meer worden uitgegeven dan een twaalfde van de laatst goedgekeurde begroting, al is er wel ruimte voor gemotiveerde uitzonderingen.

De Kamer zou normaal gezien vandaag het licht op groen zetten voor de maanden november en december, in navolging van de Kamercommissie, maar dat lukte uiteindelijk niet. Na het debat werd een amendement over middelen voor de aanwerving van verpleegkundigen van de PVDA goedgekeurd, waarna er volgens de regels pas vijf dagen nadien over het hele voorstel gestemd kan worden.

De Kamerleden nemen normaal gezien een weekje herfstvakantie, maar de maand november zou dan al begonnen zijn. Om te vermijden dat de federale overheid de eerste week van november geen betalingen meer kan doen is de stemming over de voorlopige twaalfden verplaatst naar volgende week donderdag, besliste de conferentie van voorzitters na een schorsing van de zitting. De parlementsleden komen volgende week donderdag dus toch naar Brussel voor een plenaire vergadering.

De tekst werd Kamerbreed goedgekeurd, mits zestien onthoudingen.Momenteel draagt de federale regering jaarlijks 10 miljoen euro bij aan het VN-fonds, wat neerkomt op 50 miljoen euro tijdens de laatste vijf jaar. Daarbij kwam de afgelopen vijf jaar nog een extra bijdrage van de regio's van ongeveer 35 miljoen.VerdubbelingPremier Charles Michel (MR) kondigde in zijn speech op de VN-klimaattop in september al aan dat hij het parlement zou voorstellen om de Belgische financiële bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering te verdubbelen. Vandaag en vrijdag wordt in Parijs vergaderd over de bijdragen aan het VN-klimaatfonds. De federale Kamer boog zich donderdag over de verdubbeling van de federale bijdrage en keurde een resolutie van MR-Kamerlid Michel De Maegd met steun van met steun van CD&V, Groen, Ecolo en PS daaromtrent goed. BudgetneutraalWel klonk hier en daar voorbehoud omdat de hele operatie budgetneutraal moet zijn. Bij verschillende fracties werd benadrukt dat het geld niet uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking mag worden gehaald. Amendementen van PVDA, PS, Ecolo-Groen werden afgewezen.HerfstvakantieDe plenaire Kamer heeft de voorlopige twaalfden voor de maanden november en december donderdag nog niet kunnen goedkeuren. Omdat een amendement van de PVDA-fractie groen licht kreeg, moet de stemming worden uitgesteld tot volgende week donderdag, midden in de herfstvakantie. Sinds de val van de regering eind vorig jaar kan het parlement geen volwaardige begroting meer goedkeuren. De noodbegroting - of de voorlopige twaalfden in het jargon - is daar het gevolg van. Elke maand mag nu niet meer worden uitgegeven dan een twaalfde van de laatst goedgekeurde begroting, al is er wel ruimte voor gemotiveerde uitzonderingen. De Kamer zou normaal gezien vandaag het licht op groen zetten voor de maanden november en december, in navolging van de Kamercommissie, maar dat lukte uiteindelijk niet. Na het debat werd een amendement over middelen voor de aanwerving van verpleegkundigen van de PVDA goedgekeurd, waarna er volgens de regels pas vijf dagen nadien over het hele voorstel gestemd kan worden. De Kamerleden nemen normaal gezien een weekje herfstvakantie, maar de maand november zou dan al begonnen zijn. Om te vermijden dat de federale overheid de eerste week van november geen betalingen meer kan doen is de stemming over de voorlopige twaalfden verplaatst naar volgende week donderdag, besliste de conferentie van voorzitters na een schorsing van de zitting. De parlementsleden komen volgende week donderdag dus toch naar Brussel voor een plenaire vergadering.