Minister van Wonen Matthias Diependaele heeft zich in het verleden altijd verzet tegen praktijktesten vanuit de overheid. Maar nu coalitiepartner Open Vld zich via verschillende kanalen, waaronder via voorzitter Egbert Lachaert, heeft uitgesproken als voorstander van praktijktesten, is de tijd volgens Groen rijp om de kwestie opnieuw op tafel te leggen. 'De Black Lives Matter-beweging toont dat de samenleving geen enkele vorm van discriminatie en racisme pikt. Wanneer Open Vld ook op de kar springt, is er geen enkele reden meer voor de minister om achter te blijven', zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout.

Volgens Moerenhout is er een Vlaanderen met twee snelheden aan het ontstaan. Zo zijn er al verschillende steden (bv. Gent, Brussel, Kortrijk, Genk, Leuven en Mechelen) waar praktijktesten zijn ingevoerd of waar ze in het lopende bestuursakkoord staan. 'Zo ontstaat er een Vlaanderen met twee snelheden: met steden waar praktijktesten wel gelden, en andere waar ze niet gelden. Die situatie met twee snelheden zorgt voor onzekerheid bij huurders en verhuurders, en is niet houdbaar', meent Moerenhout. Daarom dringt Moerenhout er bij minister Diependaele op aan een kader uit te werken voor praktijktesten op de hele Vlaamse huurmarkt.

Minister van Wonen Matthias Diependaele heeft zich in het verleden altijd verzet tegen praktijktesten vanuit de overheid. Maar nu coalitiepartner Open Vld zich via verschillende kanalen, waaronder via voorzitter Egbert Lachaert, heeft uitgesproken als voorstander van praktijktesten, is de tijd volgens Groen rijp om de kwestie opnieuw op tafel te leggen. 'De Black Lives Matter-beweging toont dat de samenleving geen enkele vorm van discriminatie en racisme pikt. Wanneer Open Vld ook op de kar springt, is er geen enkele reden meer voor de minister om achter te blijven', zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout. Volgens Moerenhout is er een Vlaanderen met twee snelheden aan het ontstaan. Zo zijn er al verschillende steden (bv. Gent, Brussel, Kortrijk, Genk, Leuven en Mechelen) waar praktijktesten zijn ingevoerd of waar ze in het lopende bestuursakkoord staan. 'Zo ontstaat er een Vlaanderen met twee snelheden: met steden waar praktijktesten wel gelden, en andere waar ze niet gelden. Die situatie met twee snelheden zorgt voor onzekerheid bij huurders en verhuurders, en is niet houdbaar', meent Moerenhout. Daarom dringt Moerenhout er bij minister Diependaele op aan een kader uit te werken voor praktijktesten op de hele Vlaamse huurmarkt.