Voor gezinnen met kinderen die het financieel moeilijk hebben, is september traditioneel een zware maand. De start van het nieuwe schooljaar gaat gepaard met een reeks extra kosten: een nieuwe boekentas, schoolboeken, schoolmateriaal, enz. Voor sommige opleidingen, denk bijvoorbeeld aan opleidingen tot kok of kapper, lopen de kosten extra hoog op. Uit een onderzoek van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) bleek eerder dat de gemiddelde studiekost in de derde graad van het secundair onderwijs in 2017-2018 opliep tot 1.486,6 euro. Groen-politica Groothedde zet die oplopende schoolkosten af tegen het stijgende armoederisico. "De Armoedebarometer gaf ons dat signaal al. Dat betekent dat duizenden gezinnen vandaag schoolkosten niet kunnen betalen. Zo'n zorgen wegen ook op een leerling, en hebben vaak trouwens directe impact op schoolkeuze, keuze van richting of zelfs puntenaftrek als een leerling niet 'in orde' is. Het is verspilling van jong talent", aldus Groothedde. Zij pleit voor de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs naar het voorbeeld van de maximumfactuur in het basisonderwijs waarbij er een vastgelegd plafond is op de bijdrage die scholen mogen vragen aan ouders. Ook in het secundair moeten leerlingen volgens Groothedde "zonder te grote kopzorgen naar school kunnen gaan". "Meer studiekosten betekenen minder gelijke kansen. En dus jong talent dat Vlaanderen verloren laat gaan", klinkt het. Daarnaast pleit Groothedde voor community-based onderwijs, waarbij leerkrachten wegwijs worden gemaakt in de buurt, gemeente of stad. "De meeste leerkrachten zijn jong, wit, van buiten de stad en uit de middenklasse. Ze zijn ook heel idealistisch en gedreven, maar kennen de leefwereld van hun leerlingen vaak niet", legt Groothedde uit. Lokale inleefmomenten, bijvoorbeeld bij het plaatselijke OCMW, de moskee of het buurtcentrum, kunnen volgens Groothedde helpen om leerkrachten te leren omgaan met armoede op school en met de leefwereld van sommige jongeren. Groothedde ijvert er tot slot ook voor dat scholen elke leerling een warme maaltijd of soep aanbieden. "Als een leerling in de klas zit met een lege maag, van kleutertje tot tiener, dan kan die niet leren en dan krijg je zogezegd 'probleemgedrag'. Natuurlijk ben ik voorstander van elk gezin boven de armoede uit te tillen, maar in afwachting hebben er nu wel elke dag leerlingen honger. Geef iedereen een warme maaltijd of soep. De Vlaamse regering wil dat elke leerling excelleert? Je kan niet excelleren met honger". (Belga)

Voor gezinnen met kinderen die het financieel moeilijk hebben, is september traditioneel een zware maand. De start van het nieuwe schooljaar gaat gepaard met een reeks extra kosten: een nieuwe boekentas, schoolboeken, schoolmateriaal, enz. Voor sommige opleidingen, denk bijvoorbeeld aan opleidingen tot kok of kapper, lopen de kosten extra hoog op. Uit een onderzoek van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) bleek eerder dat de gemiddelde studiekost in de derde graad van het secundair onderwijs in 2017-2018 opliep tot 1.486,6 euro. Groen-politica Groothedde zet die oplopende schoolkosten af tegen het stijgende armoederisico. "De Armoedebarometer gaf ons dat signaal al. Dat betekent dat duizenden gezinnen vandaag schoolkosten niet kunnen betalen. Zo'n zorgen wegen ook op een leerling, en hebben vaak trouwens directe impact op schoolkeuze, keuze van richting of zelfs puntenaftrek als een leerling niet 'in orde' is. Het is verspilling van jong talent", aldus Groothedde. Zij pleit voor de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs naar het voorbeeld van de maximumfactuur in het basisonderwijs waarbij er een vastgelegd plafond is op de bijdrage die scholen mogen vragen aan ouders. Ook in het secundair moeten leerlingen volgens Groothedde "zonder te grote kopzorgen naar school kunnen gaan". "Meer studiekosten betekenen minder gelijke kansen. En dus jong talent dat Vlaanderen verloren laat gaan", klinkt het. Daarnaast pleit Groothedde voor community-based onderwijs, waarbij leerkrachten wegwijs worden gemaakt in de buurt, gemeente of stad. "De meeste leerkrachten zijn jong, wit, van buiten de stad en uit de middenklasse. Ze zijn ook heel idealistisch en gedreven, maar kennen de leefwereld van hun leerlingen vaak niet", legt Groothedde uit. Lokale inleefmomenten, bijvoorbeeld bij het plaatselijke OCMW, de moskee of het buurtcentrum, kunnen volgens Groothedde helpen om leerkrachten te leren omgaan met armoede op school en met de leefwereld van sommige jongeren. Groothedde ijvert er tot slot ook voor dat scholen elke leerling een warme maaltijd of soep aanbieden. "Als een leerling in de klas zit met een lege maag, van kleutertje tot tiener, dan kan die niet leren en dan krijg je zogezegd 'probleemgedrag'. Natuurlijk ben ik voorstander van elk gezin boven de armoede uit te tillen, maar in afwachting hebben er nu wel elke dag leerlingen honger. Geef iedereen een warme maaltijd of soep. De Vlaamse regering wil dat elke leerling excelleert? Je kan niet excelleren met honger". (Belga)