Volgens Groen namen twee personeelsleden van een bedrijfseenheid van de stad Antwerpen in augustus 2015 contact op met hun bedrijfsdirecteur om aan te klagen dat hun leidinggevende "niet correct omgaat met de regelgeving inzake overheidsopdrachten". Vrijwel meteen zou daarop een interne auditdienst een forensische audit hebben opgestart om de vermeende feiten te onderzoeken. In de eind oktober 2015 opgeleverde audit staat volgens Groen te lezen dat er "zware onregelmatigheden" te melden vallen zoals "het lekken van informatie aan een aannemer tijdens een nog lopende aanbestedingsprocedure, waardoor die aannemer de laagste prijs kon zetten", maar ook het opsplitsen van projecten in deelopdrachten waardoor er slechts aan drie aannemers een prijsvraag diende te gebeuren zodat steeds dezelfde aannemer de opdracht kon binnenhalen. De bestuurscoördinator zou ook aannemers hebben benaderd met het oog op giften voor de bouw van scoutslokalen, materiaal hebben ontvreemd van de stad en gesjoemeld hebben met diensturen. "Het merendeel van de gemelde onregelmatigheden staat volgens de audit onomstotelijk vast of is voldoende bewezen", stelt Groen. Toch zou het stadsbestuur niet naar het gerecht zijn gestapt. Er werd begin 2016 wel een tuchtstraf uitgesproken die de inhouding van salaris met 20 procent gedurende 6 maanden inhield, naast het overstappen naar een andere functie op hetzelfde niveau. Groen stapte naar eigen zeggen vervolgens zelf naar het gerecht met de kwestie, maar het parket liet weten de zaak te hebben geklasseerd omdat er al tuchtrechtelijke maatregelen waren getroffen. (Belga)

Volgens Groen namen twee personeelsleden van een bedrijfseenheid van de stad Antwerpen in augustus 2015 contact op met hun bedrijfsdirecteur om aan te klagen dat hun leidinggevende "niet correct omgaat met de regelgeving inzake overheidsopdrachten". Vrijwel meteen zou daarop een interne auditdienst een forensische audit hebben opgestart om de vermeende feiten te onderzoeken. In de eind oktober 2015 opgeleverde audit staat volgens Groen te lezen dat er "zware onregelmatigheden" te melden vallen zoals "het lekken van informatie aan een aannemer tijdens een nog lopende aanbestedingsprocedure, waardoor die aannemer de laagste prijs kon zetten", maar ook het opsplitsen van projecten in deelopdrachten waardoor er slechts aan drie aannemers een prijsvraag diende te gebeuren zodat steeds dezelfde aannemer de opdracht kon binnenhalen. De bestuurscoördinator zou ook aannemers hebben benaderd met het oog op giften voor de bouw van scoutslokalen, materiaal hebben ontvreemd van de stad en gesjoemeld hebben met diensturen. "Het merendeel van de gemelde onregelmatigheden staat volgens de audit onomstotelijk vast of is voldoende bewezen", stelt Groen. Toch zou het stadsbestuur niet naar het gerecht zijn gestapt. Er werd begin 2016 wel een tuchtstraf uitgesproken die de inhouding van salaris met 20 procent gedurende 6 maanden inhield, naast het overstappen naar een andere functie op hetzelfde niveau. Groen stapte naar eigen zeggen vervolgens zelf naar het gerecht met de kwestie, maar het parket liet weten de zaak te hebben geklasseerd omdat er al tuchtrechtelijke maatregelen waren getroffen. (Belga)