Met het niet-benoemen van een topman bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) vellen liberalen, socialisten en christendemocraten een "salomonsoordeel dat ingaat tegen het advies van de sociale partners en het advies van het selectiebureau van de federale overheid (Selor)", klaagt Van Hecke. "Dit soort politiek gemarchandeer brengt de onafhankelijkheid en de integriteit van de federale overheidsdiensten in het gedrang." Hij laakt ook het "gekibbel" tussen de vicepremiers Laurette Onkelinx en Vincent Van Quickenborne over de benoeming aan de top van de RVP. "De Rijksdienst voor Pensioenen heeft nood aan een echte leider en aan meer samenwerking met de sociale partners. Het gebekvecht tussen de vicepremiers is blijkbaar belangrijker dan een goed functionerend departement", besluit het groene Kamerlid. (LOD)

Met het niet-benoemen van een topman bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) vellen liberalen, socialisten en christendemocraten een "salomonsoordeel dat ingaat tegen het advies van de sociale partners en het advies van het selectiebureau van de federale overheid (Selor)", klaagt Van Hecke. "Dit soort politiek gemarchandeer brengt de onafhankelijkheid en de integriteit van de federale overheidsdiensten in het gedrang." Hij laakt ook het "gekibbel" tussen de vicepremiers Laurette Onkelinx en Vincent Van Quickenborne over de benoeming aan de top van de RVP. "De Rijksdienst voor Pensioenen heeft nood aan een echte leider en aan meer samenwerking met de sociale partners. Het gebekvecht tussen de vicepremiers is blijkbaar belangrijker dan een goed functionerend departement", besluit het groene Kamerlid. (LOD)