In het Vlaams Parlement wordt dezer dagen gedebatteerd over de begroting voor 2012. Maar die begrotingscijfers zijn intussen achterhaald. Zo moet de Vlaams regering bijvoorbeeld op zoek naar meer dan 200 miljoen euro omdat de economische groei herzien is van 1,6 naar 0,8 procent. Volgens Groen!-fractieleider Watteeuw heeft het weinig zin dat men de Vlaamse parlementsleden laat opdraven voor een debat over begrotingscijfers "waarvan we op voorhand weten dat ze niet kloppen". "Dat is het Vlaams parlement herleiden tot een poppenkast", luidt het. Watteeuw dringt er bij parlementsvoorzitter Peumans op aan om "de regering tot de orde te roepen en aangepaste begrotingsdocumenten te vragen". "Beter een begroting wat laat goedkeuren, als ze maar accuraat en correct is. Het Vlaams Parlement is meer waard dan een debat over een schijnbegroting", aldus Watteeuw. (OSN)

In het Vlaams Parlement wordt dezer dagen gedebatteerd over de begroting voor 2012. Maar die begrotingscijfers zijn intussen achterhaald. Zo moet de Vlaams regering bijvoorbeeld op zoek naar meer dan 200 miljoen euro omdat de economische groei herzien is van 1,6 naar 0,8 procent. Volgens Groen!-fractieleider Watteeuw heeft het weinig zin dat men de Vlaamse parlementsleden laat opdraven voor een debat over begrotingscijfers "waarvan we op voorhand weten dat ze niet kloppen". "Dat is het Vlaams parlement herleiden tot een poppenkast", luidt het. Watteeuw dringt er bij parlementsvoorzitter Peumans op aan om "de regering tot de orde te roepen en aangepaste begrotingsdocumenten te vragen". "Beter een begroting wat laat goedkeuren, als ze maar accuraat en correct is. Het Vlaams Parlement is meer waard dan een debat over een schijnbegroting", aldus Watteeuw. (OSN)