De Septemberverklaring is de officiële opener van het politieke jaar in Vlaanderen. Dan geeft de minister-president zijn visie op de politieke toestand en licht hij een tipje van de begrotingssluier op. Oppositiepartij Groen verwacht op drie domeinen duidelijke taal van Geert Bourgeois. 'In de eerste plaats roepen we de...

De Septemberverklaring is de officiële opener van het politieke jaar in Vlaanderen. Dan geeft de minister-president zijn visie op de politieke toestand en licht hij een tipje van de begrotingssluier op. Oppositiepartij Groen verwacht op drie domeinen duidelijke taal van Geert Bourgeois. 'In de eerste plaats roepen we de minister-president op om het klimaatdossier naar zich toe te trekken', stelt fractieleider Björn Rzoska. 'Ik denk dat het intussen bewezen is dat de bevoegde minister Joke Schauvliege er weinig of niets van bakt. Zij neemt de ene verkeerde beslissing na de andere.''Dat klopt. Ik lees in zijn Visie 2050 dat hij van Vlaanderen een gezonde en duurzame regio wil maken. De beslissingen die Schauvliege neemt, staan daar haaks op. Denk aan het klimaatgeld dat vervuilende industrieën in het buitenland steunt. Of aan haar reactie op de uitbreiding van transportbedrijf Essers in Limburg. Zij kan het gewoon niet. In december is er de cruciale klimaattop in Parijs. Wij mogen daar geen mal figuur slaan. Daarom moet de minister-president dit dossier naar zich toe trekken.''Het is merkwaardig dat N-VA niet wil horen van een Vlaamse tax shift, terwijl Vlaanderen nooit eerder zoveel fiscale instrumenten had. Ik hoop dat daar verandering in komt zodat de belasting op werk naar beneden kan. En ten derde vragen we de minister- president om in tegenstelling tot zijn voorzitter Bart De Wever wél verantwoordelijkheid te tonen over de vluchtelingencrisis. Vlaanderen moet budget vrijmaken, ik hoop daar morgen garanties over te krijgen.''Dat is een optie, ja. Dat maakt het ook transparant.'