Op het 'Schakelcongres' zette Groen zijn nieuwe visie uit over de verhouding tussen overheid, burgers, ondernemingen en het middenveld. De partij wil dat de overheid evolueert naar een 'partnerstaat', die er 'niet alleen voor de elite is, maar partner is van burgers, bedrijven en verenigingen.'

Zeshonderd leden - en voor het eerst ook niet-leden - spraken zich vrijdag en zaterdag uit over ruim honderd voorstellen. Een van de opvallendste aangenomen voorstellen is dat van een 'welvaartsgarantie', een variant van het basisinkomen waar de groenen dertig jaar geleden al voor pleitten.

De welvaartsgarantie zou een recht moeten worden dat automatisch in werking treedt als het inkomen onder het mediaaninkomen zakt. 'De welvaartsgarantie sluit armoede uit en biedt ademruimte aan mensen die zorg willen opnemen of dromen van een eigen zaak. Mensen krijgen weer greep op hun levenskwaliteit. Maar ook greep op hun tijd. Daar is het ons om te doen. Met de voorstellen die we hier goedkeurden, krijgt iedereen straks echt de kans om te beslissen hoeveel uur zij of hij werkt, 38, 30 of 20 uur werken: we geven mensen echt de handvaten om dat zelf te beslissen', legt Groen-voorzitster Meyrem Almaci uit.

Bewoners besturen mee in woonzorgcentrum

Groen wil ook dat bewoners van een woonzorgcentrum mee kunnen besturen over hun centrum. Dat systeem bestaat in Zweden. 'Ouderen voelen zich daardoor echt thuis', zegt Almaci. 'Maar wat niet kan, zijn privébedrijven die woekerwinsten maken op kap van zorgbehoevenden, zonder een greintje menselijkheid. Daarom plafonneren we de winst in zorginstellingen. De rest investeren we terug in zorg.'

De groenen willen ook dat er op termijn één statuut komt voor wie werkt, in plaats van de huidige statuten van werknemer, ambtenaar of zelfstandige. 'Gedaan met het kluwen van verschillende statuten, van nepstatuten en bureaucratische overgangen van het ene naar het andere', zegt Almaci.

Basisbereikbaarheid

Op het vlak van mobiliteit stapt Groen over van de basismobiliteit (de garantie om om de zoveel meter een openbaarvervoersaanbod te hebben, destijds door SP.A-minister Steve Stevaert ingevoerd, nvdr) naar het concept van basisbereikbaarheid. De groenen vinden dat het openbaar vervoer ingezet moet worden daar waar de nood het hoogst is.

Groen wil niet dat de overheid technologische vernieuwingen en innovatie 'lijdzaam ondergaat.' 'De overheid moet, samen met burgers en bedrijven, die innovaties sturen en organiseren zodat ze de welvaart en het welzijn van al haar burgers verhoogt', zegt Jeremie Van Eeckhout, die samen met Petra De Sutter het congres voorzat.

Op het 'Schakelcongres' zette Groen zijn nieuwe visie uit over de verhouding tussen overheid, burgers, ondernemingen en het middenveld. De partij wil dat de overheid evolueert naar een 'partnerstaat', die er 'niet alleen voor de elite is, maar partner is van burgers, bedrijven en verenigingen.' Zeshonderd leden - en voor het eerst ook niet-leden - spraken zich vrijdag en zaterdag uit over ruim honderd voorstellen. Een van de opvallendste aangenomen voorstellen is dat van een 'welvaartsgarantie', een variant van het basisinkomen waar de groenen dertig jaar geleden al voor pleitten. De welvaartsgarantie zou een recht moeten worden dat automatisch in werking treedt als het inkomen onder het mediaaninkomen zakt. 'De welvaartsgarantie sluit armoede uit en biedt ademruimte aan mensen die zorg willen opnemen of dromen van een eigen zaak. Mensen krijgen weer greep op hun levenskwaliteit. Maar ook greep op hun tijd. Daar is het ons om te doen. Met de voorstellen die we hier goedkeurden, krijgt iedereen straks echt de kans om te beslissen hoeveel uur zij of hij werkt, 38, 30 of 20 uur werken: we geven mensen echt de handvaten om dat zelf te beslissen', legt Groen-voorzitster Meyrem Almaci uit. Groen wil ook dat bewoners van een woonzorgcentrum mee kunnen besturen over hun centrum. Dat systeem bestaat in Zweden. 'Ouderen voelen zich daardoor echt thuis', zegt Almaci. 'Maar wat niet kan, zijn privébedrijven die woekerwinsten maken op kap van zorgbehoevenden, zonder een greintje menselijkheid. Daarom plafonneren we de winst in zorginstellingen. De rest investeren we terug in zorg.' De groenen willen ook dat er op termijn één statuut komt voor wie werkt, in plaats van de huidige statuten van werknemer, ambtenaar of zelfstandige. 'Gedaan met het kluwen van verschillende statuten, van nepstatuten en bureaucratische overgangen van het ene naar het andere', zegt Almaci. Op het vlak van mobiliteit stapt Groen over van de basismobiliteit (de garantie om om de zoveel meter een openbaarvervoersaanbod te hebben, destijds door SP.A-minister Steve Stevaert ingevoerd, nvdr) naar het concept van basisbereikbaarheid. De groenen vinden dat het openbaar vervoer ingezet moet worden daar waar de nood het hoogst is. Groen wil niet dat de overheid technologische vernieuwingen en innovatie 'lijdzaam ondergaat.' 'De overheid moet, samen met burgers en bedrijven, die innovaties sturen en organiseren zodat ze de welvaart en het welzijn van al haar burgers verhoogt', zegt Jeremie Van Eeckhout, die samen met Petra De Sutter het congres voorzat.