Het Vlaams Parlement organiseert vandaag/donderdag een hoorzitting over discriminatie op de huurmarkt. De zitting komt er op vraag van Groen-parlementslid An Moerenhout. Zij verwijst naar verschillende onderzoeken. "Volgens het Groot Woononderzoek discrimineert een op de vijf verhuurders op basis van etnisch-culturaliteit", aldus Moerenhout. Ook onderzoek van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (Diversiteitsmonitor 2014) en van de Universiteit Gent wees op ongelijke behandelingen op de huurmarkt. Een hele reeks experts mag donderdag in de commissie Wonen van het parlement zijn licht laten schijnen over de kwestie. Zo komen onder meer Bernard Hubeau en Diederik Vermeir (UAntwerpen), Geert Inslegers (Vlaams Huurdersplatforum) en Wouter Van Bellingen (Minderhedenforum) langs. Oppositiepartijen Groen en sp.a hebben alvast zelf een aantal voorstellen klaar. Groen-politica An Moerenhout pleit voor een "streng handhavingsbeleid" en stelt vier maatregelen voor om de discriminatie op de huurmarkt kordater aan te pakken: een uitbreiding van de huurpremies, de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds, praktijktesten en een effectieve bestraffing van het niet-afficheren van de huurprijs. De voorstellen uit sp.a-hoek lopen parallel. Ook Michèle Hostekint pleit voor een huurwaarborgfonds en praktijktesten. Meerderheidspartij N-VA en N-VA-minister van Wonen Liesbeth Homans hebben zich eerder tegen zo'n tests afgezet. De Vlaamse socialisten komen met nog een ander voorstel op de proppen: glij-huren. Michèle Hostekint: "Dat is een formule waarbij een instantie (bv. een sociaal verhuurkantoor) als tussenpersoon fungeert. De instantie kan woningen bij privé-eigenaars in huur nemen en ze toewijzen aan mensen die het risico lopen om gediscrimineerd te worden. Zodra de woning verhuurd is en de discriminatie dus onmogelijk is gemaakt, gaat de huurovereenkomst over van het verhuurkantoor naar de persoon in kwestie en wordt hij/zij effectief huurder door een klassieke huurovereenkomst met de eigenaar te tekenen. Deze mogelijkheid biedt het voordeel dat er een tussenfase wordt geboden die de kans op potentiële discriminatie verkleint." (Belga)

Het Vlaams Parlement organiseert vandaag/donderdag een hoorzitting over discriminatie op de huurmarkt. De zitting komt er op vraag van Groen-parlementslid An Moerenhout. Zij verwijst naar verschillende onderzoeken. "Volgens het Groot Woononderzoek discrimineert een op de vijf verhuurders op basis van etnisch-culturaliteit", aldus Moerenhout. Ook onderzoek van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (Diversiteitsmonitor 2014) en van de Universiteit Gent wees op ongelijke behandelingen op de huurmarkt. Een hele reeks experts mag donderdag in de commissie Wonen van het parlement zijn licht laten schijnen over de kwestie. Zo komen onder meer Bernard Hubeau en Diederik Vermeir (UAntwerpen), Geert Inslegers (Vlaams Huurdersplatforum) en Wouter Van Bellingen (Minderhedenforum) langs. Oppositiepartijen Groen en sp.a hebben alvast zelf een aantal voorstellen klaar. Groen-politica An Moerenhout pleit voor een "streng handhavingsbeleid" en stelt vier maatregelen voor om de discriminatie op de huurmarkt kordater aan te pakken: een uitbreiding van de huurpremies, de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds, praktijktesten en een effectieve bestraffing van het niet-afficheren van de huurprijs. De voorstellen uit sp.a-hoek lopen parallel. Ook Michèle Hostekint pleit voor een huurwaarborgfonds en praktijktesten. Meerderheidspartij N-VA en N-VA-minister van Wonen Liesbeth Homans hebben zich eerder tegen zo'n tests afgezet. De Vlaamse socialisten komen met nog een ander voorstel op de proppen: glij-huren. Michèle Hostekint: "Dat is een formule waarbij een instantie (bv. een sociaal verhuurkantoor) als tussenpersoon fungeert. De instantie kan woningen bij privé-eigenaars in huur nemen en ze toewijzen aan mensen die het risico lopen om gediscrimineerd te worden. Zodra de woning verhuurd is en de discriminatie dus onmogelijk is gemaakt, gaat de huurovereenkomst over van het verhuurkantoor naar de persoon in kwestie en wordt hij/zij effectief huurder door een klassieke huurovereenkomst met de eigenaar te tekenen. Deze mogelijkheid biedt het voordeel dat er een tussenfase wordt geboden die de kans op potentiële discriminatie verkleint." (Belga)