"Minister Weyts zette scholen op een verkeerd spoor. De extra laptops die ze kunnen bestellen voor afstandsonderwijs na de herfstvakantie blijken een voorafname te zijn op de extra middelen die de minister voorziet voor ICT in 2021", legt Meuleman uit. "Verschillende scholen trekken hun aanvragen nu in. Zeker voor scholen met veel kwetsbare kinderen betekent dit een grote hap uit de middelen voor volgend jaar. Net die scholen, met een kansarm publiek, hebben die extra middelen voor ICT het meest nodig." De Groen-politica betreurt dat 8 maanden na de eerste lockdown er na de herfstvakantie nog steeds kwetsbare kinderen afstandsonderwijs moeten starten zonder dat ze een computer ter beschikking hebben. Meuleman benadrukt dat ze blij is met de extra budgetten voor 2021, maar ze roept minister Weyts op om de computers die nu worden besteld, niet met de scholen te verrekenen. "Dat er een voorafname is op de globale som die volgend jaar wordt besteed is niet zo problematisch, wel de verrekening met de budgetten per school. Want op die manier worden scholen met veel kansarme leerlingen die hun kinderen van laptops willen voorzien als het ware gestraft volgend jaar. Dat is fout beleid", besluit ze. Hannelore Goeman wijst erop dat de sp.a sinds het begin van de lockdown pleitte voor laptops voor kwetsbare leerlingen. Maar nu blijkt dat scholen die zélf moeten betalen met hun digitaliseringsbudget voor 2021. "De minister financiert deze actie met middelen van het impulsfonds voor digitalisering. Scholen die intekenden op deze actie, doen een voorafname op de middelen die ze in 2021 vanuit dat fonds ontvangen", citeert ze de berichtgeving van het Katholiek Onderwijs. "De pr is voor de minister, de factuur voor de scholen. Schaamteloos", vindt de sp.a-politica. Uit dezelfde communicatie van het Katholiek Onderwijs blijkt volgen Goeman bovendien dat scholen die een aanvraag indienden, slechts 40% krijgen van wat ze aanvroegen. "Dat is ruimschoots onvoldoende. Als we leerlingen aan boord willen houden, moeten àlle leerlingen over een laptop beschikken, niet slechts 40%. De minister heeft maanden op de rem gestaan om te schakelen naar afstandsonderwijs vanuit de bezorgdheid dat geen enkele leerlingen van de radar mag verdwijnen, en volledig terecht. Maar dan begrijp ik niet dat hij hier nu genoegen mee neemt. De minister moet de lat hoger leggen en zélf extra investeren in plaats van scholen te doen opdraaien voor de rekening", besluit ze. In De Zevende Dag bevestigde minister Weyts dat de gratis computers verrekend worden in het digitaliseringbudget, maar hij verdedigde zich. "Vlaanderen maakt volgend jaar 375 miljoen euro vrij voor digitalisering in ons onderwijs, dat is meer dan tienmaal het normale jaarbudget. Je moet al een straffe zijn om daar een negatief verhaal van te maken", wimpelde hij de kritiek weg. (Belga)

"Minister Weyts zette scholen op een verkeerd spoor. De extra laptops die ze kunnen bestellen voor afstandsonderwijs na de herfstvakantie blijken een voorafname te zijn op de extra middelen die de minister voorziet voor ICT in 2021", legt Meuleman uit. "Verschillende scholen trekken hun aanvragen nu in. Zeker voor scholen met veel kwetsbare kinderen betekent dit een grote hap uit de middelen voor volgend jaar. Net die scholen, met een kansarm publiek, hebben die extra middelen voor ICT het meest nodig." De Groen-politica betreurt dat 8 maanden na de eerste lockdown er na de herfstvakantie nog steeds kwetsbare kinderen afstandsonderwijs moeten starten zonder dat ze een computer ter beschikking hebben. Meuleman benadrukt dat ze blij is met de extra budgetten voor 2021, maar ze roept minister Weyts op om de computers die nu worden besteld, niet met de scholen te verrekenen. "Dat er een voorafname is op de globale som die volgend jaar wordt besteed is niet zo problematisch, wel de verrekening met de budgetten per school. Want op die manier worden scholen met veel kansarme leerlingen die hun kinderen van laptops willen voorzien als het ware gestraft volgend jaar. Dat is fout beleid", besluit ze. Hannelore Goeman wijst erop dat de sp.a sinds het begin van de lockdown pleitte voor laptops voor kwetsbare leerlingen. Maar nu blijkt dat scholen die zélf moeten betalen met hun digitaliseringsbudget voor 2021. "De minister financiert deze actie met middelen van het impulsfonds voor digitalisering. Scholen die intekenden op deze actie, doen een voorafname op de middelen die ze in 2021 vanuit dat fonds ontvangen", citeert ze de berichtgeving van het Katholiek Onderwijs. "De pr is voor de minister, de factuur voor de scholen. Schaamteloos", vindt de sp.a-politica. Uit dezelfde communicatie van het Katholiek Onderwijs blijkt volgen Goeman bovendien dat scholen die een aanvraag indienden, slechts 40% krijgen van wat ze aanvroegen. "Dat is ruimschoots onvoldoende. Als we leerlingen aan boord willen houden, moeten àlle leerlingen over een laptop beschikken, niet slechts 40%. De minister heeft maanden op de rem gestaan om te schakelen naar afstandsonderwijs vanuit de bezorgdheid dat geen enkele leerlingen van de radar mag verdwijnen, en volledig terecht. Maar dan begrijp ik niet dat hij hier nu genoegen mee neemt. De minister moet de lat hoger leggen en zélf extra investeren in plaats van scholen te doen opdraaien voor de rekening", besluit ze. In De Zevende Dag bevestigde minister Weyts dat de gratis computers verrekend worden in het digitaliseringbudget, maar hij verdedigde zich. "Vlaanderen maakt volgend jaar 375 miljoen euro vrij voor digitalisering in ons onderwijs, dat is meer dan tienmaal het normale jaarbudget. Je moet al een straffe zijn om daar een negatief verhaal van te maken", wimpelde hij de kritiek weg. (Belga)