Open Vld en Groen! besturen de stad al elf jaar samen met wisselende coalitiepartners. "De oorsprong van dit kartel ligt in de goede samenwerking op bestuursniveau", zegt Kamerlid Kristof Calvo (Groen!). "Dit is ook in de eerste plaats een samenwerking van ideeën, niet van partijen." Burgemeester Bart Somers (Open Vld) zal de lijst trekken. "We delen het inzicht over wat onze stad nodig heeft, wensen mensen te verbinden en willen een vernieuwend en positief project voor onze stad", gaf hij de drie pijlers van de samenwerking. De komende maanden wordt het stadsproject voort uitgewerkt en concreet ingevuld. In de koepeltekst 'Positieve krachten bundelen' werd al een aantal krachtlijnen uiteengezet. Aandachtspunten zijn stadsverfraaiing, een gevarieerd cultuuraanbod, slimme en duurzame mobiliteit en veiligheid. Mechelen moet bovendien de eerste klimaatneutrale stad van Vlaanderen worden. "Het is ons doel 1 op 3 Mechelaars te overtuigen", aldus Somers. CD&V spreekt in een reactie van een "monsterverbond'. "Groen! en Open Vld samen op één lijst, dat is hetzelfde als met de fiets naar de autocontrole rijden: dubbelzinnig en totaal ongeloofwaardig". (JDE)

Open Vld en Groen! besturen de stad al elf jaar samen met wisselende coalitiepartners. "De oorsprong van dit kartel ligt in de goede samenwerking op bestuursniveau", zegt Kamerlid Kristof Calvo (Groen!). "Dit is ook in de eerste plaats een samenwerking van ideeën, niet van partijen." Burgemeester Bart Somers (Open Vld) zal de lijst trekken. "We delen het inzicht over wat onze stad nodig heeft, wensen mensen te verbinden en willen een vernieuwend en positief project voor onze stad", gaf hij de drie pijlers van de samenwerking. De komende maanden wordt het stadsproject voort uitgewerkt en concreet ingevuld. In de koepeltekst 'Positieve krachten bundelen' werd al een aantal krachtlijnen uiteengezet. Aandachtspunten zijn stadsverfraaiing, een gevarieerd cultuuraanbod, slimme en duurzame mobiliteit en veiligheid. Mechelen moet bovendien de eerste klimaatneutrale stad van Vlaanderen worden. "Het is ons doel 1 op 3 Mechelaars te overtuigen", aldus Somers. CD&V spreekt in een reactie van een "monsterverbond'. "Groen! en Open Vld samen op één lijst, dat is hetzelfde als met de fiets naar de autocontrole rijden: dubbelzinnig en totaal ongeloofwaardig". (JDE)