Het project van vrijwillige fusies van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) leverde uiteindelijk zeven fusies op, waardoor het aantal Vlaamse gemeenten van 308 naar 300 zakte. Volgens Van den Heuvel heeft het matige succes te maken met het feit dat vele gemeenten onvoldoende tijd hebben gehad. Fusies spelen zich af tussen gemeenten met een burgemeester van dezelfde partij, merkte Maertens op. Voor Bert Maertens was de vrijwillige fusie een eerste stap. Hij pleitte voor een verplichting volgens een getrapt systeem. De Vlaamse regering moet volgens hem minimumnormen opleggen voor de gemeenten, waarbij gemeenten die het minimum aantal inwoners niet halen zes of twaalf jaar tijd krijgen om een fusie te realiseren. Doen ze dat niet, dan riskeren ze minder middelen van het gemeentefonds te krijgen. Voor de N-VA'er dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen landelijke en stedelijke gemeenten. Ook Björn Rzoska zei voorstander te zijn van dwingende normen om te komen tot schaalvergroting van de gemeenten. Maar hij waarschuwde dat die fusies niet van bovenaf moeten worden opgelegd. Er moet voldoende draagvlak zijn. Zo kan gekeken worden welke gemeenten nu reeds met elkaar samenwerken. Koen Van den Heuvel vindt een verplichting geen goed idee. CD&V verzet zich tegen mastodontgemeenten. Ook sp.a-voorzitter John Crombez gelooft niet in verplichte fusies. Hij pleitte voor sterke gemeenten, met een niveau daarboven dat zich bezighoudt met zaken als vervoer, brandweer of zorg. Belangrijk is dat er per bevoegdheid maar twee niveau's zijn: het gemeentelijke en provinciale, of het gemeentelijke en het gewestelijke. (Belga)

Het project van vrijwillige fusies van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) leverde uiteindelijk zeven fusies op, waardoor het aantal Vlaamse gemeenten van 308 naar 300 zakte. Volgens Van den Heuvel heeft het matige succes te maken met het feit dat vele gemeenten onvoldoende tijd hebben gehad. Fusies spelen zich af tussen gemeenten met een burgemeester van dezelfde partij, merkte Maertens op. Voor Bert Maertens was de vrijwillige fusie een eerste stap. Hij pleitte voor een verplichting volgens een getrapt systeem. De Vlaamse regering moet volgens hem minimumnormen opleggen voor de gemeenten, waarbij gemeenten die het minimum aantal inwoners niet halen zes of twaalf jaar tijd krijgen om een fusie te realiseren. Doen ze dat niet, dan riskeren ze minder middelen van het gemeentefonds te krijgen. Voor de N-VA'er dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen landelijke en stedelijke gemeenten. Ook Björn Rzoska zei voorstander te zijn van dwingende normen om te komen tot schaalvergroting van de gemeenten. Maar hij waarschuwde dat die fusies niet van bovenaf moeten worden opgelegd. Er moet voldoende draagvlak zijn. Zo kan gekeken worden welke gemeenten nu reeds met elkaar samenwerken. Koen Van den Heuvel vindt een verplichting geen goed idee. CD&V verzet zich tegen mastodontgemeenten. Ook sp.a-voorzitter John Crombez gelooft niet in verplichte fusies. Hij pleitte voor sterke gemeenten, met een niveau daarboven dat zich bezighoudt met zaken als vervoer, brandweer of zorg. Belangrijk is dat er per bevoegdheid maar twee niveau's zijn: het gemeentelijke en provinciale, of het gemeentelijke en het gewestelijke. (Belga)