'Een ander België is mogelijk door samen te werken', stelde Almaci. 'Door de krachten te bundelen kan België in de champions league spelen', verwoordde Calvo het. Met wie dat programma gerealiseerd moet worden? Eerst moet de kiezer zich uitspreken. Wel zal het een progressieve coalitie moeten zijn. Calvo vond het alvast positief dat PS-kopstuk Paul Magnette dinsdag in Oostende campagne voerde met sp.a-voorzitter John Crombez.

De groenen pleiten in de 25 prioriteiten onder meer voor één klimaatwet en één coördinerende klimmatminister. Daaraan koppelen Groen en Ecolo een interfederale investeringsbank. Voor Jean-Marc Nollet kan dat best Belfius zijn, die een overheidsbank moet blijven. De groenen willen ook een investeringsplan met onder meer aandacht voor hernieuwbare energie, mobiliteit en de isolatie van gebouwen. 'De publieke investeringen bedragen al 25 jaar 0 procent en die moeten we optrekken zoals in de buurlanden', stelde Calvo.

Voorts verdienen kmo's betere ondersteuning. Het zelfstandigenstatuut wordt herzien, waar de carensperiode op de schop gaat zodat ook zelfstandigen betaald ziekenverlof hebben vanaf dag één. De overheid mag niet langer wanbetaler zijn, moet tijdig betalen. Via een rapportering per land zullen multinationals voortaan eerlijk bijdragen. Groen en Ecolo gaan ook voor een eerlijke bijdrage van de grote vermogens. 'De lasten op arbeid zijn torenhoog. Die verlagen we met nadruk op de lage en middellonen', aldus Almaci, die vasthoudt aan de automatische index.

Om te komen tot een inclusieve samenleving moeten voor Gilkinet ook de pensioenen en uitkeringen naar omhoog. Op het vlak van mobiliteit is een ommekeer nodig. 'Er moet een einde komen aan de subsidiëring van vervuilende files en opnieuw geïnvesteerd worden in openbaar vervoer en schone lucht', luidde het. De groenen zetten in op stiptere en goedkopere treinen en meer stopplaatsen. 'We zorgen ook voor frequentere verbindingen en nachttreinen, zeker tussen de grote steden'.

De groenen willen ook een onmiddellijk verbod op glyfosaat en het voedselagentschap versterken en opnieuw onderbrengen bij Volksgezondheid in plaats van Landbouw. De achterstand bij justitie en politie moet worden weggewerkt. De strijd tegen het geweld tegen vrouwen en tegen financiële criminaliteit moeten speerpunten worden van politie en justitie. Ecolo reageerde ook scherp op een video van MR waarin gesuggereerd werd dat Ecolo een belasting op vlees wil invoeren. 'Fake news. In ons programma staat nergens dat we een belasting op vlees willen invoeren', benadrukte Nollet. De partij heeft klacht ingediend bij Facebook. 'Premier Michel had een fonds aangekondigd om fake news te bestrijden. Met dergelijke dingen zou het fonds snel leeg zijn', aldus de Ecolo-voorzitter.

'Een ander België is mogelijk door samen te werken', stelde Almaci. 'Door de krachten te bundelen kan België in de champions league spelen', verwoordde Calvo het. Met wie dat programma gerealiseerd moet worden? Eerst moet de kiezer zich uitspreken. Wel zal het een progressieve coalitie moeten zijn. Calvo vond het alvast positief dat PS-kopstuk Paul Magnette dinsdag in Oostende campagne voerde met sp.a-voorzitter John Crombez. De groenen pleiten in de 25 prioriteiten onder meer voor één klimaatwet en één coördinerende klimmatminister. Daaraan koppelen Groen en Ecolo een interfederale investeringsbank. Voor Jean-Marc Nollet kan dat best Belfius zijn, die een overheidsbank moet blijven. De groenen willen ook een investeringsplan met onder meer aandacht voor hernieuwbare energie, mobiliteit en de isolatie van gebouwen. 'De publieke investeringen bedragen al 25 jaar 0 procent en die moeten we optrekken zoals in de buurlanden', stelde Calvo. Voorts verdienen kmo's betere ondersteuning. Het zelfstandigenstatuut wordt herzien, waar de carensperiode op de schop gaat zodat ook zelfstandigen betaald ziekenverlof hebben vanaf dag één. De overheid mag niet langer wanbetaler zijn, moet tijdig betalen. Via een rapportering per land zullen multinationals voortaan eerlijk bijdragen. Groen en Ecolo gaan ook voor een eerlijke bijdrage van de grote vermogens. 'De lasten op arbeid zijn torenhoog. Die verlagen we met nadruk op de lage en middellonen', aldus Almaci, die vasthoudt aan de automatische index. Om te komen tot een inclusieve samenleving moeten voor Gilkinet ook de pensioenen en uitkeringen naar omhoog. Op het vlak van mobiliteit is een ommekeer nodig. 'Er moet een einde komen aan de subsidiëring van vervuilende files en opnieuw geïnvesteerd worden in openbaar vervoer en schone lucht', luidde het. De groenen zetten in op stiptere en goedkopere treinen en meer stopplaatsen. 'We zorgen ook voor frequentere verbindingen en nachttreinen, zeker tussen de grote steden'. De groenen willen ook een onmiddellijk verbod op glyfosaat en het voedselagentschap versterken en opnieuw onderbrengen bij Volksgezondheid in plaats van Landbouw. De achterstand bij justitie en politie moet worden weggewerkt. De strijd tegen het geweld tegen vrouwen en tegen financiële criminaliteit moeten speerpunten worden van politie en justitie. Ecolo reageerde ook scherp op een video van MR waarin gesuggereerd werd dat Ecolo een belasting op vlees wil invoeren. 'Fake news. In ons programma staat nergens dat we een belasting op vlees willen invoeren', benadrukte Nollet. De partij heeft klacht ingediend bij Facebook. 'Premier Michel had een fonds aangekondigd om fake news te bestrijden. Met dergelijke dingen zou het fonds snel leeg zijn', aldus de Ecolo-voorzitter.