Petra De Sutter, die pas officieel aangeduid werd als Europees lijsttrekster voor Groen, kondigde aan dat de groene golf van 24 oktober ook in België en Europa zal worden voortgezet. Zij rekent dan ook op niet één maar twee Europese zetels op 26 mei. 'We willen de progressieve krachten verenigen tegen de Salvini's, Orbàns en Franckens van deze wereld', stelde ze.

'2019 wordt het jaar waarin de groenen de handen in elkaar slaan om een klimaatregering te vormen. 2019 wordt het jaar waarin een klimaatregering een bindende klimaatwet stemt. Dat is ons plan A want er is geen planeet B', vatte Almaci het samen. Ze herinnerde eraan dat 14 oktober de groenste zondag ooit was, met 1.290 verkozenen en 258 burgemeesters en schepenen in heel het land. 'Meer en meer mensen beseffen dat het zo niet verder kan: ouders, scholieren, grootouders en ondernemers', aldus de Groen-voorzitster.

'Ze willen geen oppervlakkige maatregelen, maar een echte systeemswitch', vulde Nollet aan. De groenen willen dat er een eind komt aan het subsidiëren van de files. Ze pleiten voor het stimuleren van de zachte mobiliteit, zoals de (elektrische) fiets en step, het openbaar vervoer en deelvoertuigen. Daarom moet er een investeringsplan in die zin opgenomen worden in het regeerakkoord.

Almaci wees erop dat de roep naar eerlijk beleid luider klinkt dan ooit: '2019 wordt het jaar dat de gele en groene hesjes de handen in elkaar slaan. 2019 wordt het jaar waarin eerlijkheid opnieuw bovenaan de politieke agenda staat. Waar we zorgen voor een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. 2019 wordt het jaar waarin we als groenen de handen in elkaar slaan om een regering te vormen niet met een sociaal gelaat, maar met een sociaal hart. Dat is de echte inzet.' Ze wees erop dat echte verandering niet top-down, maar bottom-up gebeurt.

'De echter verandering komt van de burgers', aldus de Groen-voorzitster. Haar Ecolo-collega riep op om de krachten te bundelen met de ouders en grootouders die steeds meer bezorgd zijn voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. We kunnen met België de leider zijn inzake klimaat door een klimaatwet goed te keuren die onze kinderen en kleinkinderen beschermt. We kunnen een land zijn waar de kinderarmoede gehalveerd wordt, de grote vermogens volgens hun mogelijkheden bijdragen, dat zorgt voor schone lucht en de mobiliteit weer op het spoor krijgen, was de boodschap van beide voorzitters.

'2019 wordt het jaar van de ommekeer als we een megafoon zetten op die groeiende groep mensen die opkomt voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere toekomst. Dan realiseren we de ommekeer op 26 mei', besloot Almaci.