Groen zegt te erkennen dat de stad met het invoeren van de lage-emissiezone en het bereiken van een princiepsakkoord rond de overkapping van de Antwerpse ring - zij het op lange termijn - al inspanningen levert om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren. "Maar het is lang niet voldoende", vindt gemeenteraadslid Freya Piryns. "Op slechte dagen zit hier bijna evenveel fijn stof in de lucht als op een gemiddelde dag in Peking. We merken dat misschien niet altijd op het moment zelf op, maar de gevolgen voor onze gezondheid en vooral die van onze kinderen zijn groot." Het Antwerpse stadsbestuur moet volgens Groen de ambitie hebben om tegen 2024 liefst 50 procent van de verplaatsingen door Antwerpenaars én bezoekers met de fiets te laten gebeuren. Daarvoor zouden er fietssnelwegen, een fietsbrug over de Schelde en park & bike-knooppunten moeten worden aangelegd. Groen ziet ook heil in snelle trein- en tramverbindingen naar alle randgemeenten en het gratis maken van trein- en tramverkeer wanneer er smogalarm geldt. Ook het aanplanten van meer bomen en struiken kan volgens de partij een bijdrage leveren. "Het uitbreiden van de verharde oppervlakte in Antwerpen moet stoppen", vindt Piryns. "Bij nieuwe projecten zou je als bindende voorwaarde kunnen hanteren dat je diezelfde oppervlakte elders in de nabije omgeving weer verhardingsvrij moet maken." (Belga)

Groen zegt te erkennen dat de stad met het invoeren van de lage-emissiezone en het bereiken van een princiepsakkoord rond de overkapping van de Antwerpse ring - zij het op lange termijn - al inspanningen levert om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren. "Maar het is lang niet voldoende", vindt gemeenteraadslid Freya Piryns. "Op slechte dagen zit hier bijna evenveel fijn stof in de lucht als op een gemiddelde dag in Peking. We merken dat misschien niet altijd op het moment zelf op, maar de gevolgen voor onze gezondheid en vooral die van onze kinderen zijn groot." Het Antwerpse stadsbestuur moet volgens Groen de ambitie hebben om tegen 2024 liefst 50 procent van de verplaatsingen door Antwerpenaars én bezoekers met de fiets te laten gebeuren. Daarvoor zouden er fietssnelwegen, een fietsbrug over de Schelde en park & bike-knooppunten moeten worden aangelegd. Groen ziet ook heil in snelle trein- en tramverbindingen naar alle randgemeenten en het gratis maken van trein- en tramverkeer wanneer er smogalarm geldt. Ook het aanplanten van meer bomen en struiken kan volgens de partij een bijdrage leveren. "Het uitbreiden van de verharde oppervlakte in Antwerpen moet stoppen", vindt Piryns. "Bij nieuwe projecten zou je als bindende voorwaarde kunnen hanteren dat je diezelfde oppervlakte elders in de nabije omgeving weer verhardingsvrij moet maken." (Belga)