Enerzijds is er een mail van topman Laurent Ledoux van de FOD Mobiliteit aan het kabinet-Galant van 15 december 2014. In een ruimere bijgevoegde nota spreekt de administratie met name over "zware tekortkomingen in België op vlak van luchtvaartveiligheid" en dringt ze aan op steun van het kabinet. Om de problemen aan te pakken zal "ofwel extra gekwalificeerd personeel moeten worden aangeworven (dat we vandaag niet hebben) of zullen consultants moeten worden ingeschakeld", luidt het in de nota. "Gezien de huidige budgettaire beperkingen hebben we daarvoor de volle steun nodig van het kabinet." Een tweede document dateert van 11 april 2016, dus na de aanslagen in Brussel. Het gaat om het verslag van een vergadering van toplui van de administratie, waarbij ook de adjunct-kabinetschef van Galant aanwezig zou geweest zijn. Uit dat verslag blijkt dat Ledoux op dat moment herinnerde aan zijn vraag van 1 februari om te bekijken of extra geld voor de veiligheid van de luchthavens mogelijk zou zijn uit de 400 miljoen euro die de regering vrijmaakte voor veiligheid. "Een vraag die eerder geweigerd werd door het kabinet", luidt het daarbij. De groenen reageren verbolgen. In interviews na het lekken van kritische rapporten van de Europese Commissie had Galant woensdag immers gezegd dat ze nooit een formele vraag kreeg vanuit de FOD Mobiliteit om extra budgetten, zo bracht Kamerlid Stefaan Van Hecke donderdag in herinnering. "Maar er zijn dus duidelijk aanwijzingen dat het kabinet-Galant zeker en vast op de hoogte was van die vraag." Kristof Calvo spreekt van "nalatigheid". "Het stoort ons heel erg dat de minister opnieuw moeite heeft om de waarheid te vertellen, dat is niet de eerste keer. We tillen daar zwaar aan", besloot hij. (Belga)

Enerzijds is er een mail van topman Laurent Ledoux van de FOD Mobiliteit aan het kabinet-Galant van 15 december 2014. In een ruimere bijgevoegde nota spreekt de administratie met name over "zware tekortkomingen in België op vlak van luchtvaartveiligheid" en dringt ze aan op steun van het kabinet. Om de problemen aan te pakken zal "ofwel extra gekwalificeerd personeel moeten worden aangeworven (dat we vandaag niet hebben) of zullen consultants moeten worden ingeschakeld", luidt het in de nota. "Gezien de huidige budgettaire beperkingen hebben we daarvoor de volle steun nodig van het kabinet." Een tweede document dateert van 11 april 2016, dus na de aanslagen in Brussel. Het gaat om het verslag van een vergadering van toplui van de administratie, waarbij ook de adjunct-kabinetschef van Galant aanwezig zou geweest zijn. Uit dat verslag blijkt dat Ledoux op dat moment herinnerde aan zijn vraag van 1 februari om te bekijken of extra geld voor de veiligheid van de luchthavens mogelijk zou zijn uit de 400 miljoen euro die de regering vrijmaakte voor veiligheid. "Een vraag die eerder geweigerd werd door het kabinet", luidt het daarbij. De groenen reageren verbolgen. In interviews na het lekken van kritische rapporten van de Europese Commissie had Galant woensdag immers gezegd dat ze nooit een formele vraag kreeg vanuit de FOD Mobiliteit om extra budgetten, zo bracht Kamerlid Stefaan Van Hecke donderdag in herinnering. "Maar er zijn dus duidelijk aanwijzingen dat het kabinet-Galant zeker en vast op de hoogte was van die vraag." Kristof Calvo spreekt van "nalatigheid". "Het stoort ons heel erg dat de minister opnieuw moeite heeft om de waarheid te vertellen, dat is niet de eerste keer. We tillen daar zwaar aan", besloot hij. (Belga)