Scholen in het secundair onderwijs krijgen voortaan middelen op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober en niet meer op basis van het cijfer van 1 februari. Scholen die groeien kunnen zo dus sneller extra leerkrachten inschakelen. De voorbije jaren zijn de leerlingenaantallen vooral in het basisonderwijs gestegen. Die groei wordt nu stilaan merkbaar in het secundair onderwijs. Volgend schooljaar zullen scholen die 3,6 procent meer leerlingen tellen in het eerste jaar en waarbij ook de scholen in de regio een toename zien, extra middelen krijgen. (Belga)

Scholen in het secundair onderwijs krijgen voortaan middelen op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober en niet meer op basis van het cijfer van 1 februari. Scholen die groeien kunnen zo dus sneller extra leerkrachten inschakelen. De voorbije jaren zijn de leerlingenaantallen vooral in het basisonderwijs gestegen. Die groei wordt nu stilaan merkbaar in het secundair onderwijs. Volgend schooljaar zullen scholen die 3,6 procent meer leerlingen tellen in het eerste jaar en waarbij ook de scholen in de regio een toename zien, extra middelen krijgen. (Belga)