Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

De inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem snakken naar een krachtdadig en positief bestuur in het belang van een veilige en aantrekkelijke stad.
Met een stem voor de N-VA-lijst:

Kies je voor een veilige stad, dit is een verhaal van rechten én plichten: via een doeltreffend preventiebeleid waarbij de politie zich vooral op haar kerntaken kan concentreren; via het efficiënt inzetten van de GAS-ambtenaren, zodat overtredingen en storend gedrag met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie meteen worden aangepakt; via het opwaarderen van de verloederde hoeken en het wegwerken van vervuiling, dit doet het onveiligheidsgevoel alleen maar doen toenemen.

Kies je voor een (h)echte samenleving, engagement, verenigingsleven... voor jong en oud: via aandacht voor de jonge gezinnen door elk stedelijk initiatief te onderwerpen aan de gezinstoets; via aandacht voor de groeiende groep senioren: door het centraliseren van de wachtlijsten voor alle woonzorgcentra via één aanmeldpunt; via aandacht voor de jeugd: het ondersteunen van de vragen van de jeugdraad en jeugdwerking waarbij ook een terugkerende verantwoordelijkheid wordt verwacht; via aandacht voor een sterk sociaal beleid: waarbij ook op straat een fraudeambtenaar de afspraken strikt opvolgt.

Kies je voor het werken en ondernemen met een coherent beleid op elk niveau:dDoor voor een stevig economisch draagvlak te zorgen kan de welvaart en de leefbaarheid in Menen, Lauwe en Rekkem alleen maar verbeteren. N-VA Menen wil dan ook de nodige aandacht schenken aan zowel de kruidenier om de hoek als de grotere bedrijven op de industriezones. We streven daarnaast ook naar een aantrekkelijke stadskern die op haar beurt zorgt dat toerisme, winkels en horeca in het centrum kunnen bloeien.

Hoe kunnen we dat bereiken? Via een efficiënte inrichting van een ondernemersloket: strengere controle op nachtwinkels en het nastreven van een evenwicht bij de rechten en plichten van werkzoekendenVia het versterkt activeren van mensen met een leefloon.

Kies je voor Vlaanderen en Europa, want Menen blijft een Vlaamse stad. Als je voor N-VA stemt, steun je een éénduidig en eerlijk verhaal dat zich uitstrekt van het stadhuis tot in de Wetstraat. Op federaal en Vlaams en gemeentelijk niveau ijveren wij namelijk voor de dezelfde doelen: een inperking van de ongecontroleerde migratie en we gaan voor de actieve inburgering.

In Menen willen we dan ook die integratie afdwingen door rechten en plichten daaraan te koppelen. De kennis van het Nederlands moet blijvend geëist worden als een hefboom tot participatie en integratie. Een goede doorstroming naar tewerkstelling is daar het logische gevolg van. Iedereen is welkom, maar niet om zich van de maatschappij af te sluiten of zich te wentelen in bijstand: domiciliefaude moet actief opgespoord worden en streng aangepakt.

Wie worden de winnaars, wie worden de verliezers?

Volgens mij zijn de winnaars in Menen de partijen die via een coherent, transparant, efficiënt en positief bestuur willen samenwerken, over de partijgrenzen heen.
Na de jaren van welles-nietesspelletjes en ruzies is het logisch dat men kiest voor VERANDERING in Menen.

'De kracht van verandering' staat hier synoniem voor een sterk bestuur ten dienste van alle inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem, met eerlijke keuzes en een spaarzaam beleid.

Iedereen wint bij een goede zorg voor het openbaar domein, een vlotte mobiliteit en een langetermijnvisie op ruimtelijke ordening.

Iedereen verliest als een nieuw verkozen coalitie zich opnieuw laat gaan in eindeloze discussies.

Daarom promoten wij het live uitzenden van de gemeenteraad, zodat iedereen vanuit de woonkamer ook de inspraak en de uitspraak kan volgen, én N-VA ook kan zien werken aan de kracht van verandering.

Wat is van belang in uw gemeente?

In Menen, Lauwe en Rekkem is de kracht van verandering van belang! Menen moet zijn troeven als grensstad kunnen uitspelen en als stad weer een positieve bijklank krijgen. Door deel te nemen aan het bestuur kan N-VA zorgen voor de hoognodige verandering waarnaar iedereen snakt. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen? De inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem snakken naar een krachtdadig en positief bestuur in het belang van een veilige en aantrekkelijke stad. Met een stem voor de N-VA-lijst:Kies je voor een veilige stad, dit is een verhaal van rechten én plichten: via een doeltreffend preventiebeleid waarbij de politie zich vooral op haar kerntaken kan concentreren; via het efficiënt inzetten van de GAS-ambtenaren, zodat overtredingen en storend gedrag met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie meteen worden aangepakt; via het opwaarderen van de verloederde hoeken en het wegwerken van vervuiling, dit doet het onveiligheidsgevoel alleen maar doen toenemen. Kies je voor een (h)echte samenleving, engagement, verenigingsleven... voor jong en oud: via aandacht voor de jonge gezinnen door elk stedelijk initiatief te onderwerpen aan de gezinstoets; via aandacht voor de groeiende groep senioren: door het centraliseren van de wachtlijsten voor alle woonzorgcentra via één aanmeldpunt; via aandacht voor de jeugd: het ondersteunen van de vragen van de jeugdraad en jeugdwerking waarbij ook een terugkerende verantwoordelijkheid wordt verwacht; via aandacht voor een sterk sociaal beleid: waarbij ook op straat een fraudeambtenaar de afspraken strikt opvolgt. Kies je voor het werken en ondernemen met een coherent beleid op elk niveau:dDoor voor een stevig economisch draagvlak te zorgen kan de welvaart en de leefbaarheid in Menen, Lauwe en Rekkem alleen maar verbeteren. N-VA Menen wil dan ook de nodige aandacht schenken aan zowel de kruidenier om de hoek als de grotere bedrijven op de industriezones. We streven daarnaast ook naar een aantrekkelijke stadskern die op haar beurt zorgt dat toerisme, winkels en horeca in het centrum kunnen bloeien. Hoe kunnen we dat bereiken? Via een efficiënte inrichting van een ondernemersloket: strengere controle op nachtwinkels en het nastreven van een evenwicht bij de rechten en plichten van werkzoekendenVia het versterkt activeren van mensen met een leefloon. Kies je voor Vlaanderen en Europa, want Menen blijft een Vlaamse stad. Als je voor N-VA stemt, steun je een éénduidig en eerlijk verhaal dat zich uitstrekt van het stadhuis tot in de Wetstraat. Op federaal en Vlaams en gemeentelijk niveau ijveren wij namelijk voor de dezelfde doelen: een inperking van de ongecontroleerde migratie en we gaan voor de actieve inburgering. In Menen willen we dan ook die integratie afdwingen door rechten en plichten daaraan te koppelen. De kennis van het Nederlands moet blijvend geëist worden als een hefboom tot participatie en integratie. Een goede doorstroming naar tewerkstelling is daar het logische gevolg van. Iedereen is welkom, maar niet om zich van de maatschappij af te sluiten of zich te wentelen in bijstand: domiciliefaude moet actief opgespoord worden en streng aangepakt. Wie worden de winnaars, wie worden de verliezers?Volgens mij zijn de winnaars in Menen de partijen die via een coherent, transparant, efficiënt en positief bestuur willen samenwerken, over de partijgrenzen heen. Na de jaren van welles-nietesspelletjes en ruzies is het logisch dat men kiest voor VERANDERING in Menen. 'De kracht van verandering' staat hier synoniem voor een sterk bestuur ten dienste van alle inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem, met eerlijke keuzes en een spaarzaam beleid. Iedereen wint bij een goede zorg voor het openbaar domein, een vlotte mobiliteit en een langetermijnvisie op ruimtelijke ordening. Iedereen verliest als een nieuw verkozen coalitie zich opnieuw laat gaan in eindeloze discussies. Daarom promoten wij het live uitzenden van de gemeenteraad, zodat iedereen vanuit de woonkamer ook de inspraak en de uitspraak kan volgen, én N-VA ook kan zien werken aan de kracht van verandering. Wat is van belang in uw gemeente?In Menen, Lauwe en Rekkem is de kracht van verandering van belang! Menen moet zijn troeven als grensstad kunnen uitspelen en als stad weer een positieve bijklank krijgen. Door deel te nemen aan het bestuur kan N-VA zorgen voor de hoognodige verandering waarnaar iedereen snakt. (SD)