De WHO stelt een dekkingsgraad voorop van 75 procent bij 65-plussers, een van de risicogroepen. Volgens het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ligt de dekkingsgraad in ons land te laag. In 2016 was slechts 55 procent van de 65-plussers ingeënt. Op basis van eigen onderzoek stelden de Socialistische Mutualiteiten vast dat slechts 53,2 procent van de ziekenfondsleden die ouder zijn dan 65 jaar en nog thuis wonen, tijdens het vorige griepseizoen een terugbetaald griepvaccin kreeg. Het vaccin kost ongeveer 13 euro, maar wordt voor bijna de helft terugbetaald aan mensen uit risicogroepen. Veel ziekenfondsen betalen de rest terug als ledenvoordeel. Om de dekkingsgraad te verhogen, moet de procedure volgens de Socialistische Mutualiteiten eenvoudiger. "Een alternatief kan zijn dat de huisarts via het circuit van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift automatisch een voorschrift opstelt waarvan de patiënt op de hoogte gebracht wordt", zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. "Zo kan de patiënt het vaccin rechtstreeks bij de apotheker halen. Hij kan vervolgens met het vaccin naar de huisarts om het te laten zetten. Deze procedure spaart een contact bij huisarts uit." Het ziekenfonds stelt proefprojecten voor vaccinatiemomenten op wijkniveau voor. "Huisartsen, verpleegkundigen en apothekers kunnen elkaar hierbij versterken", klinkt het. (Belga)

De WHO stelt een dekkingsgraad voorop van 75 procent bij 65-plussers, een van de risicogroepen. Volgens het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ligt de dekkingsgraad in ons land te laag. In 2016 was slechts 55 procent van de 65-plussers ingeënt. Op basis van eigen onderzoek stelden de Socialistische Mutualiteiten vast dat slechts 53,2 procent van de ziekenfondsleden die ouder zijn dan 65 jaar en nog thuis wonen, tijdens het vorige griepseizoen een terugbetaald griepvaccin kreeg. Het vaccin kost ongeveer 13 euro, maar wordt voor bijna de helft terugbetaald aan mensen uit risicogroepen. Veel ziekenfondsen betalen de rest terug als ledenvoordeel. Om de dekkingsgraad te verhogen, moet de procedure volgens de Socialistische Mutualiteiten eenvoudiger. "Een alternatief kan zijn dat de huisarts via het circuit van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift automatisch een voorschrift opstelt waarvan de patiënt op de hoogte gebracht wordt", zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. "Zo kan de patiënt het vaccin rechtstreeks bij de apotheker halen. Hij kan vervolgens met het vaccin naar de huisarts om het te laten zetten. Deze procedure spaart een contact bij huisarts uit." Het ziekenfonds stelt proefprojecten voor vaccinatiemomenten op wijkniveau voor. "Huisartsen, verpleegkundigen en apothekers kunnen elkaar hierbij versterken", klinkt het. (Belga)