In de week van 27 januari tot 2 februari hebben zich ongeveer 550 personen per 100.000 inwoners bij hun huisarts gemeld met griepklachten (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid,..). Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als in de week van 20 tot 26 januari (245 per 100.000). De epidemische drempel van 153 raadplegingen per 100.000 inwoners is daarmee al voor de tweede keer dit seizoen overschreden. (Belga)

In de week van 27 januari tot 2 februari hebben zich ongeveer 550 personen per 100.000 inwoners bij hun huisarts gemeld met griepklachten (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid,..). Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als in de week van 20 tot 26 januari (245 per 100.000). De epidemische drempel van 153 raadplegingen per 100.000 inwoners is daarmee al voor de tweede keer dit seizoen overschreden. (Belga)