Sinds de Macedonische onafhankelijkheid van Joegoslavië 27 jaar geleden verzet Griekenland zich ertegen dat het buurland dezelfde naam draagt als de eigen in het noorden liggende provincie Macedonië. Athene vreest dat Macedonië later aanspraak zal maken op het Griekse gebied met dezelfde naam en blokkeert daarom het begin van EU-toetredingsgesprekken net zoals het NAVO-lidmaatschap van het buurland. En daarom wordt het Balkanland formeel nog steeds de "Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië" (FYROM) genoemd. (Belga)

Sinds de Macedonische onafhankelijkheid van Joegoslavië 27 jaar geleden verzet Griekenland zich ertegen dat het buurland dezelfde naam draagt als de eigen in het noorden liggende provincie Macedonië. Athene vreest dat Macedonië later aanspraak zal maken op het Griekse gebied met dezelfde naam en blokkeert daarom het begin van EU-toetredingsgesprekken net zoals het NAVO-lidmaatschap van het buurland. En daarom wordt het Balkanland formeel nog steeds de "Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië" (FYROM) genoemd. (Belga)