Wie in het Vlaams Gewest gedomicilieerd is, maar niet in België werkt - in casu voornamelijk grensarbeiders - komt sinds kort ook in aanmerking voor de Vlaamse water- en energievergoeding van ruim 200 euro. Voorwaarde is wel dat er sprake is van inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis, en dat de werknemer dat kan aantonen met een attest van de werkgever. Werknemers moeten de aanvraag zelf indienen via het online aanvraagformulier op de website van de Vlaamse overheid en hebben daarvoor de tijd tot een maand na het einde van de coronacrisis. Een termijn voor de uitbetaling is er nog niet, omdat er wellicht heel wat aanvragen verwerkt zullen moeten worden. Vlamingen die in België werken en minstens één dag tijdelijk werkloos zijn door het coronavirus, krijgen automatisch het bedrag van 202,68 euro gestort op de rekening. Die uitbetaling gebeurt ten vroegste midden mei. (Belga)

Wie in het Vlaams Gewest gedomicilieerd is, maar niet in België werkt - in casu voornamelijk grensarbeiders - komt sinds kort ook in aanmerking voor de Vlaamse water- en energievergoeding van ruim 200 euro. Voorwaarde is wel dat er sprake is van inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis, en dat de werknemer dat kan aantonen met een attest van de werkgever. Werknemers moeten de aanvraag zelf indienen via het online aanvraagformulier op de website van de Vlaamse overheid en hebben daarvoor de tijd tot een maand na het einde van de coronacrisis. Een termijn voor de uitbetaling is er nog niet, omdat er wellicht heel wat aanvragen verwerkt zullen moeten worden. Vlamingen die in België werken en minstens één dag tijdelijk werkloos zijn door het coronavirus, krijgen automatisch het bedrag van 202,68 euro gestort op de rekening. Die uitbetaling gebeurt ten vroegste midden mei. (Belga)