De Greenpeace-leden eisten via flyers en spandoeken een milieu-effectenrapport (MER) en een "publiek consultatieproces" rond het verlengen van de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en 2. Een motie van SP.A daarover, gesteund door Groen en PVDA, werd echter door de meerderheid weggestemd.

"Het minste dat we van onze Antwerpse verkozenen verwachten is dat ze opkomen voor het recht van de Antwerpse bevolking om inspraak te krijgen bij een belangrijke beslissing zoals het langer openhouden van de verouderde en risicovolle kernreactoren", zegt Eva Heuts van Greenpeace Antwerpen. "Democratie is meer dan om de zoveel jaar de stem van de kiezer te vragen."

De actievoerders probeerden ook tijdens de gemeenteraadszitting hun mening nog duidelijk te maken, maar dat werd hen meteen verboden. De meerderheid hield het erbij dat het debat rond Doel 1 en 2 al volledig gevoerd werd in de Kamer.

(Belga/RR)

De Greenpeace-leden eisten via flyers en spandoeken een milieu-effectenrapport (MER) en een "publiek consultatieproces" rond het verlengen van de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en 2. Een motie van SP.A daarover, gesteund door Groen en PVDA, werd echter door de meerderheid weggestemd."Het minste dat we van onze Antwerpse verkozenen verwachten is dat ze opkomen voor het recht van de Antwerpse bevolking om inspraak te krijgen bij een belangrijke beslissing zoals het langer openhouden van de verouderde en risicovolle kernreactoren", zegt Eva Heuts van Greenpeace Antwerpen. "Democratie is meer dan om de zoveel jaar de stem van de kiezer te vragen." De actievoerders probeerden ook tijdens de gemeenteraadszitting hun mening nog duidelijk te maken, maar dat werd hen meteen verboden. De meerderheid hield het erbij dat het debat rond Doel 1 en 2 al volledig gevoerd werd in de Kamer. (Belga/RR)