'Onze Europese doelstellingen komen in het gedrang. Het beleid moet de wortels van het probleem aanpakken, zoals onze veel te grote veestapel', zegt de milieuorganisatie.

Volgens Matteo De Vos, landbouwexpert bij Greenpeace België, zit Vlaanderen pal in een natuurcrisis. 'Onze waterkwaliteit gaat achteruit en we stikken in de stikstof. Dat bevestigde ook de Raad van Vergunningsbetwistingen onlangs met zijn zogenaamde stiksofarrest. Structurele hervormingen, zoals de afbouw van onze veestapel, zijn onvermijdelijk geworden om onze natuur te beschermen', benadrukt De Vos.

Drastischer ingrijpen

Met deze ingebrekestelling wil Greenpeace de Vlaamse regering aansporen om veel drastischer in te grijpen in het kader van het mestactieplan. 'Al 20 jaar focussen de overheidsinstanties in hun aanbevelingen omtrent mestvervuiling op technische maatregelen, sensibiliseren en handhaven; met bitter weinig resultaat. Nu verwijzen ze ook naar de extreme droogte van de voorbije jaren. Dat mag geen excuus zijn: drogere groeiseizoenen zijn helaas een nieuwe realiteit als gevolg van de klimaatopwarming', legt De Vos uit.

Ook mestfraude wordt vaak genoemd als belangrijke oorzaak van de slechte waterkwaliteit. 'Het is goed dat er eindelijk hard wordt opgetreden tegen de maffiapraktijken van enkele grote spelers. Maar zulke fraude vormt slechts de top van een falend landbouwbeleid. Een veel te grote veestapel in Vlaanderen veroorzaakt een gigantische mesthoop die onmogelijk nog op een correcte manier verwerkt kan worden.'

Ons leefmilieu maar zeker ook de landbouwsector heeft volgens Greenpeace meer baat bij een mestactieplan dat de oorzaken van de slechte waterkwaliteit wél ten gronde aanpakt. Daarom ijvert de milieuorganisatie voor een krimp van de Vlaamse veestapel en meer steun voor agro-ecologische landbouw. Heel wat experten pleiten trouwens voor een reductie van de veestapel, en dan vooral van de rundveestapel, om onze klimaatdoelstellingen te halen.

'Onze Europese doelstellingen komen in het gedrang. Het beleid moet de wortels van het probleem aanpakken, zoals onze veel te grote veestapel', zegt de milieuorganisatie. Volgens Matteo De Vos, landbouwexpert bij Greenpeace België, zit Vlaanderen pal in een natuurcrisis. 'Onze waterkwaliteit gaat achteruit en we stikken in de stikstof. Dat bevestigde ook de Raad van Vergunningsbetwistingen onlangs met zijn zogenaamde stiksofarrest. Structurele hervormingen, zoals de afbouw van onze veestapel, zijn onvermijdelijk geworden om onze natuur te beschermen', benadrukt De Vos. Met deze ingebrekestelling wil Greenpeace de Vlaamse regering aansporen om veel drastischer in te grijpen in het kader van het mestactieplan. 'Al 20 jaar focussen de overheidsinstanties in hun aanbevelingen omtrent mestvervuiling op technische maatregelen, sensibiliseren en handhaven; met bitter weinig resultaat. Nu verwijzen ze ook naar de extreme droogte van de voorbije jaren. Dat mag geen excuus zijn: drogere groeiseizoenen zijn helaas een nieuwe realiteit als gevolg van de klimaatopwarming', legt De Vos uit. Ook mestfraude wordt vaak genoemd als belangrijke oorzaak van de slechte waterkwaliteit. 'Het is goed dat er eindelijk hard wordt opgetreden tegen de maffiapraktijken van enkele grote spelers. Maar zulke fraude vormt slechts de top van een falend landbouwbeleid. Een veel te grote veestapel in Vlaanderen veroorzaakt een gigantische mesthoop die onmogelijk nog op een correcte manier verwerkt kan worden.' Ons leefmilieu maar zeker ook de landbouwsector heeft volgens Greenpeace meer baat bij een mestactieplan dat de oorzaken van de slechte waterkwaliteit wél ten gronde aanpakt. Daarom ijvert de milieuorganisatie voor een krimp van de Vlaamse veestapel en meer steun voor agro-ecologische landbouw. Heel wat experten pleiten trouwens voor een reductie van de veestapel, en dan vooral van de rundveestapel, om onze klimaatdoelstellingen te halen.