In het groene Wallonië zou de luchtkwaliteit in principe beter moeten zijn dan in Vlaanderen, denkt ook Greenpeace, maar het hangt ervan af waar je je bevindt. 'Wallonië is veel minder verstedelijkt dan Vlaanderen, dat klopt. Maar heel wat Waalse steden hebben veel verkeer en kampen dus waarschijnlijk met dezelfde luchtvervuiling als Vlaamse steden, omdat die vervuiling nu eenmaal nauw met dieselauto's is verbonden.'
...

In het groene Wallonië zou de luchtkwaliteit in principe beter moeten zijn dan in Vlaanderen, denkt ook Greenpeace, maar het hangt ervan af waar je je bevindt. 'Wallonië is veel minder verstedelijkt dan Vlaanderen, dat klopt. Maar heel wat Waalse steden hebben veel verkeer en kampen dus waarschijnlijk met dezelfde luchtvervuiling als Vlaamse steden, omdat die vervuiling nu eenmaal nauw met dieselauto's is verbonden.' Waarschijnlijk - want betrouwbare Waalse metingen zijn er niet. 'Er staat geen enkel meetstation in stedelijk gebied in Wallonië', legt Joeri Thijs uit. 'Zelfs de zogenaamd stedelijke meetstations staan buiten de stad in het groen, in gebieden waar amper autoverkeer is. De officiële cijfers over luchtvervuiling in Wallonië zijn dus ongeloofwaardig. Op grond daarvan zeggen dat het met de luchtkwaliteit in Wallonië wel meevalt, is boerenbedrog.' Bij afwezigheid van meetstations kunnen ook op basis van computermodellen accurate inschattingen van de reële luchtvervuiling op een specifieke plek worden gemaakt. 'In Vlaanderen zijn er nieuwe luchtvervuilingskaarten gepubliceerd waarbij gebruik is gemaakt van een vrij ingenieus computermodel om de lokale vervuiling ook in die smalle stedelijke straten, de zogenaamde street canyons waar luchtvervuiling gemakkelijk blijft hangen, in aanmerking te nemen. Maar zulke kaarten bestaan niet voor Wallonië', zegt Thijs. De rechtszaak tegen de Waalse regering heeft dan ook vooral als doel om ervoor te zorgen dat Waalse burgers 'betere en correcte informatie over de luchtvervuiling in Wallonië krijgen', aldus de Greenpeacewoordvoerder. 'Er bestaat een Europese richtlijn die stelt dat elke lidstaat correcte en representatieve metingen moet doen.' Ondanks het gebrekkige Waalse meetnet krijgt minister Carlo Di Antonio (CDH), de Waalse evenknie van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V), ook een pluimpje van Greenpeace. 'Op het vlak van de politieke maatregelen zien we een belangrijk verschil', vindt Joeri Thijs. 'Minister Di Antonio heeft een aantal hoopgevende decreten in de pijplijn, die binnenkort in het Waals Parlement zullen worden besproken. Zo zou Wallonië op termijn dieselwagens helemaal willen bannen. Daar durven wij aan Vlaamse kant niet aan. Er is weliswaar een lage-emissiezone in Antwerpen, maar nieuwe dieselwagens mogen daar onbeperkt blijven rijden. Terwijl ook die nieuwe dieselwagens veel meer stikstofdioxide uitstoten dan ze wettelijk mogen en eigenlijk geen haar beter zijn dan oude dieselwagens. Een echt dieselverbod, waar men in Wallonië naartoe lijkt te willen, zou dus een grote trendbreuk zijn.'