'Deze ondernemingen worden volop gesubsidieerd door de Europese Unie, met rampzalige gevolgen voor de kleine boeren, en voor klimaat en milieu', dixit Greenpeace.

De milieuorganisatie liet onderzoek hoe de Europese landbouwsubsidies worden gebruikt. De subsidiëring leidt tot steeds grotere concentratie van vlees- en zuivelproductie in steeds minder en grotere bedrijven, zo blijkt.

Ook in België was er een 'enorme groei': nu zijn er 4120 megastallen op een totaal van 28.730 boerderijen in België. Bij varkensvlees en pluimvee zijn die grote landbouwbedrijven dus goed 70 procent aandeel. Voor varkensvlees was dat 29 procent in 2004. Dat jaar werd ook 27 procent van het pluimvee in die bedrijven gekweekt. Voor zuivel is de stijging niet zo groot: van 3 procent in 2004 naar 25 procent. Een van de redenen zijn de melkquota die tot 2015 golden, aldus Greenpeace.

De milieuorganisatie vraagt meer steun voor kleinschalige, ecologische landbouw. 'Deze situatie is niet langer houdbaar. De kleine boeren zijn het slachtoffer van de manier waarop de Europese subsidies nu worden verdeeld. Dat is ontoelaatbaar', zegt expert duurzame landbouw Sebastien Snoeck. Het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid moet voor hem boeren steunen die de natuur actief herstellen en beschermen. Hij wijst op de 'enorme impact' van megaboederijen.

'Deze ondernemingen worden volop gesubsidieerd door de Europese Unie, met rampzalige gevolgen voor de kleine boeren, en voor klimaat en milieu', dixit Greenpeace. De milieuorganisatie liet onderzoek hoe de Europese landbouwsubsidies worden gebruikt. De subsidiëring leidt tot steeds grotere concentratie van vlees- en zuivelproductie in steeds minder en grotere bedrijven, zo blijkt. Ook in België was er een 'enorme groei': nu zijn er 4120 megastallen op een totaal van 28.730 boerderijen in België. Bij varkensvlees en pluimvee zijn die grote landbouwbedrijven dus goed 70 procent aandeel. Voor varkensvlees was dat 29 procent in 2004. Dat jaar werd ook 27 procent van het pluimvee in die bedrijven gekweekt. Voor zuivel is de stijging niet zo groot: van 3 procent in 2004 naar 25 procent. Een van de redenen zijn de melkquota die tot 2015 golden, aldus Greenpeace. De milieuorganisatie vraagt meer steun voor kleinschalige, ecologische landbouw. 'Deze situatie is niet langer houdbaar. De kleine boeren zijn het slachtoffer van de manier waarop de Europese subsidies nu worden verdeeld. Dat is ontoelaatbaar', zegt expert duurzame landbouw Sebastien Snoeck. Het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid moet voor hem boeren steunen die de natuur actief herstellen en beschermen. Hij wijst op de 'enorme impact' van megaboederijen.