Greenpeace kant zich sinds 2008 tegen een verbreding van de Brusselse ring. "Met een goedkeuring voor projectontwikkelaar Uplace (die het shoppingcentrum net naast het viaduct van Vilvoorde plant, nvdr.), neemt de Vlaamse regering een 'vooroptie' op een beslissing in het Ringdossier en de bredere mobiliteitsaanpak, die in 2012 nog moet vallen", stelt Greenpeace. "Wanneer de voorziene 25.000 auto's per dag die Uplace Machelen zal aantrekken er komen, zal ook een bredere ring onafwendbaar lijken. Dan verloopt het verkeer 1 tot 2 jaar iets vlotter om vervolgens weer dicht te slibben", stelt Joeri Thijs van Greenpeace. "In het debat over Uplace lijkt het alsof die bredere Ring er al ligt. Terwijl uit de mobiliteitsstudie uit 2010 blijkt dat zo'n dure verbreding amper soelaas biedt voor de files en bovendien het sluipverkeer nog zal doen toenemen", voert Greenpeace aan. Eerder lieten ondernemingsorganisatie Unizo, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de stadsbesturen van Leuven en Vilvoorde weten te zullen procederen tegen de toekenning van een bouwvergunning voor Uplace Machelen. (JDH)

Greenpeace kant zich sinds 2008 tegen een verbreding van de Brusselse ring. "Met een goedkeuring voor projectontwikkelaar Uplace (die het shoppingcentrum net naast het viaduct van Vilvoorde plant, nvdr.), neemt de Vlaamse regering een 'vooroptie' op een beslissing in het Ringdossier en de bredere mobiliteitsaanpak, die in 2012 nog moet vallen", stelt Greenpeace. "Wanneer de voorziene 25.000 auto's per dag die Uplace Machelen zal aantrekken er komen, zal ook een bredere ring onafwendbaar lijken. Dan verloopt het verkeer 1 tot 2 jaar iets vlotter om vervolgens weer dicht te slibben", stelt Joeri Thijs van Greenpeace. "In het debat over Uplace lijkt het alsof die bredere Ring er al ligt. Terwijl uit de mobiliteitsstudie uit 2010 blijkt dat zo'n dure verbreding amper soelaas biedt voor de files en bovendien het sluipverkeer nog zal doen toenemen", voert Greenpeace aan. Eerder lieten ondernemingsorganisatie Unizo, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de stadsbesturen van Leuven en Vilvoorde weten te zullen procederen tegen de toekenning van een bouwvergunning voor Uplace Machelen. (JDH)