De Nederlander gaf er tekst en uitleg bij de Europese Green Deal, die van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent moet maken. Timmermans beseft dat de strijd tegen de klimaatcrisis vandaag in coronatijden voor veel mensen wellicht niet prioriteit nummer één is. "Als je bang bent dat je het einde van de maand niet haalt, is het einde van de mensheid misschien niet je eerste zorg", viel hij met de deur in huis. "Maar we moeten dit aanpakken. Er is geen ontkennen van de urgentie", benadrukte Timmermans. Hij wond er geen doekjes om dat die omschakeling geld zal kosten, maar plaatste die rekening in perspectief. Vandaag zien we de gevolgen van de opwarming van de temperatuur met 1 graad. Wanneer dat 2 graden worden, zullen we de kosten niet onder controle kunnen houden, betoogde hij. "Wat zijn de kosten van verwoestende stormen, van droogte, van het verdwijnen van bijen, van overstromingen, van pandemieën? Die zijn onnoemelijk veel hoger dan de transitiekosten." Tegen de zomer van volgend jaar komt de Europese Commissie voor elk land met een voorstel over de terreinen waarop zij de meeste vooruitgang kunnen boeken. Verschillende parlementsleden stelden vragen bij het kostenplaatje en wie daarvoor zal moeten opdraaien. Timmermans merkte op dat ook de nationale en regionale parlementen daar een rol in kunnen spelen, maar voegde er een waarschuwing aan toe. "Als een substantiële minderheid zich niet gehoord voelt en vindt dat de rekening niet eerlijk verdeeld is, dan zullen de mensen de hakken in het zand zetten en zal de transitie niet gebeuren. Tragisch genoeg zullen die mensen net het grootste slachtoffer zijn. Mensen die zich veel kunnen permitteren, zullen in een klimaatcrisis altijd een inkomen hebben. Juist de mensen die nergens naartoe kunnen, zijn het meest kwetsbaar in deze enorme uitdaging. Dit is mijn sociale bekommernis: zorgen dat zij niet achter het net vissen." (Belga)

De Nederlander gaf er tekst en uitleg bij de Europese Green Deal, die van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent moet maken. Timmermans beseft dat de strijd tegen de klimaatcrisis vandaag in coronatijden voor veel mensen wellicht niet prioriteit nummer één is. "Als je bang bent dat je het einde van de maand niet haalt, is het einde van de mensheid misschien niet je eerste zorg", viel hij met de deur in huis. "Maar we moeten dit aanpakken. Er is geen ontkennen van de urgentie", benadrukte Timmermans. Hij wond er geen doekjes om dat die omschakeling geld zal kosten, maar plaatste die rekening in perspectief. Vandaag zien we de gevolgen van de opwarming van de temperatuur met 1 graad. Wanneer dat 2 graden worden, zullen we de kosten niet onder controle kunnen houden, betoogde hij. "Wat zijn de kosten van verwoestende stormen, van droogte, van het verdwijnen van bijen, van overstromingen, van pandemieën? Die zijn onnoemelijk veel hoger dan de transitiekosten." Tegen de zomer van volgend jaar komt de Europese Commissie voor elk land met een voorstel over de terreinen waarop zij de meeste vooruitgang kunnen boeken. Verschillende parlementsleden stelden vragen bij het kostenplaatje en wie daarvoor zal moeten opdraaien. Timmermans merkte op dat ook de nationale en regionale parlementen daar een rol in kunnen spelen, maar voegde er een waarschuwing aan toe. "Als een substantiële minderheid zich niet gehoord voelt en vindt dat de rekening niet eerlijk verdeeld is, dan zullen de mensen de hakken in het zand zetten en zal de transitie niet gebeuren. Tragisch genoeg zullen die mensen net het grootste slachtoffer zijn. Mensen die zich veel kunnen permitteren, zullen in een klimaatcrisis altijd een inkomen hebben. Juist de mensen die nergens naartoe kunnen, zijn het meest kwetsbaar in deze enorme uitdaging. Dit is mijn sociale bekommernis: zorgen dat zij niet achter het net vissen." (Belga)