Arme mensen, voor wie een 'onweerlegbaar vermoeden van onvermogen' geldt, kunnen een pro-Deoadvocaat ter beschikking krijgen. Die raadsman wordt dan betaald door de staat.

Sarah Smeyers (NV-A), die de Kamercommissie Justitie voorzit, werkt aan een hervorming van die gratis rechtsbijstand en vindt dat vreemdelingen en asielzoekers niet langer automatisch als 'onvermogend' mogen worden beschouwd.

Smeyers: 'Automatisch geld van de staat'
'Geen wonder dat er nu zo veel procedures in asiel- en vreemdelingenzaken zijn', zegt Smeyers. 'Als advocaat heb je meestal weinig werk en je krijgt toch automatisch geld van de staat. Voor een regularisatie-aanvraag of een naturalisatieverzoek is dat 250 euro. (...) Men moet niet verbaasd zijn dat iedere vreemdeling in beroep gaat en evenmin dat meerdere procedures gecumuleerd worden'.

Orde van Vlaamse Balies: 'Hele gratis rechtsbijstand hervormen'
Dat minister De Clerck het vermoeden van onvermogen 'weerlegbaar' wil maken, zodat al die procedures niet meer automatisch ten laste van de staat vallen, stemt Smeyers dan ook tevreden.

Op 20 juli legt De Clerck een voorstel daarover voor aan de ministerraad, bevestigt zijn kabinet. Ook de Orde van Vlaamse Balies dringt aan op zo'n hervorming, maar, besluit Smeyers, 'die hervorming is onvoldoende'. 'De hele gratis rechtsbijstand moet hervormd worden'. (Belga/SD)

Arme mensen, voor wie een 'onweerlegbaar vermoeden van onvermogen' geldt, kunnen een pro-Deoadvocaat ter beschikking krijgen. Die raadsman wordt dan betaald door de staat. Sarah Smeyers (NV-A), die de Kamercommissie Justitie voorzit, werkt aan een hervorming van die gratis rechtsbijstand en vindt dat vreemdelingen en asielzoekers niet langer automatisch als 'onvermogend' mogen worden beschouwd. Smeyers: 'Automatisch geld van de staat' 'Geen wonder dat er nu zo veel procedures in asiel- en vreemdelingenzaken zijn', zegt Smeyers. 'Als advocaat heb je meestal weinig werk en je krijgt toch automatisch geld van de staat. Voor een regularisatie-aanvraag of een naturalisatieverzoek is dat 250 euro. (...) Men moet niet verbaasd zijn dat iedere vreemdeling in beroep gaat en evenmin dat meerdere procedures gecumuleerd worden'. Orde van Vlaamse Balies: 'Hele gratis rechtsbijstand hervormen' Dat minister De Clerck het vermoeden van onvermogen 'weerlegbaar' wil maken, zodat al die procedures niet meer automatisch ten laste van de staat vallen, stemt Smeyers dan ook tevreden. Op 20 juli legt De Clerck een voorstel daarover voor aan de ministerraad, bevestigt zijn kabinet. Ook de Orde van Vlaamse Balies dringt aan op zo'n hervorming, maar, besluit Smeyers, 'die hervorming is onvoldoende'. 'De hele gratis rechtsbijstand moet hervormd worden'. (Belga/SD)