Met NT2 voorziet de Vlaamse overheid gratis lessen Nederlands via de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie. Zij zagen het aantal cursisten op vijf jaar tijd verdubbelen, met vooral een groeiende interesse bij de Marokkanen. Hun aantal dikte aan van 779 tot 1.321, aldus de krant. Gunther Vanneste, directeur van het Huis van Nederlands in Brussel, denkt dat vooral de huidige economische onzekerheid achter de toename zit. "Zeventig procent van de cursisten maakt daarom gebruik van het aanbod, en veel minder om culturele of communautaire redenen", verduidelijkt hij. Met ruim 12.000 cursisten zit het aanbod stilaan wel aan zijn limieten. "Grootscheeps reclame voeren om nog meer mensen te bereiken, dat gaat simpelweg niet", aldus Vanneste. "Budgettair kan de organisatie die sprong voorwaarts niet aan. Tenzij de regering met meer geld over de brug komt." De CD&V van Vlaams parlementslid Paul Delva, die de cijfers opvroeg bij Smet, pleit alvast voor extra budgetten. (Belga)

Met NT2 voorziet de Vlaamse overheid gratis lessen Nederlands via de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie. Zij zagen het aantal cursisten op vijf jaar tijd verdubbelen, met vooral een groeiende interesse bij de Marokkanen. Hun aantal dikte aan van 779 tot 1.321, aldus de krant. Gunther Vanneste, directeur van het Huis van Nederlands in Brussel, denkt dat vooral de huidige economische onzekerheid achter de toename zit. "Zeventig procent van de cursisten maakt daarom gebruik van het aanbod, en veel minder om culturele of communautaire redenen", verduidelijkt hij. Met ruim 12.000 cursisten zit het aanbod stilaan wel aan zijn limieten. "Grootscheeps reclame voeren om nog meer mensen te bereiken, dat gaat simpelweg niet", aldus Vanneste. "Budgettair kan de organisatie die sprong voorwaarts niet aan. Tenzij de regering met meer geld over de brug komt." De CD&V van Vlaams parlementslid Paul Delva, die de cijfers opvroeg bij Smet, pleit alvast voor extra budgetten. (Belga)