Het politiebesluit kwam er op vraag van burgemeesters in de provincie. Het besluit van gouverneur Denis Mathen blijft van kracht tot 31 juli.

Het houdt in dat alle tentenkampen of kampen met gelijkaardige infrastructuur onverwijld geëvacueerd moeten worden. De beslissing is imperatief voor alle kampen op plaatsen die overstroomd zijn of die geëvacueerd werden in de loop van de nacht van zaterdag op zondag. De andere kampen zouden eventueel toegelaten kunnen worden, maar dan enkel nadat de burgemeester op basis van een positief advies van de brandweer toestemming heeft verleend. Het is ook verboden om nieuwe kampen op te zetten op de weiden en percelen die overstroomd of geëvacueerd werden. Ook voor het opzetten van nieuwe kampen is een positief advies van de brandweer en het akkoord van de burgemeester nodig.

'Deze maatregelen zijn genomen vanuit het oogpunt van preventie, maar ook om de capaciteit van de reddings- en interventiediensten, die aan het werk zijn op vele plaatsen in de provincie, niet te hypothekeren', zo concludeerde arrondissementscommissaris Marie Muselle.

Twee kampen stopgezet

Scouts en Gidsen Vlaanderen steunt de vraag om de veiligheid van kampen te laten inschatten door de burgemeesters. Zij zijn het best geplaatst om een risicoanalyse te maken van het terrein en de omgeving, zegt woordvoerder Jan Van Reusel in een reactie. Van Reusel beklemtoont echter dat de beslissing van de provinciegouverneur niet per definitie betekent dat alle kampen worden geëvacueerd. Tot nog toe kreeg geen van de 50 scoutskampen in de provincie bevel te vertrekken. Twee scoutskampen werden de voorbije nacht stopgezet wegens wateroverlast. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook opnieuw een sms gestuurd naar alle kampleiding in Wallonië met de vraag voor oplettendheid bij extreem weer. De leiding wordt onder meer gevraagd de plaatselijke richtlijnen te volgen, schuilplaatsen te voorzien en activiteiten aan te passen, oog te hebben voor angst bij kinderen en de thuisomgeving gerust te stellen.

Het politiebesluit kwam er op vraag van burgemeesters in de provincie. Het besluit van gouverneur Denis Mathen blijft van kracht tot 31 juli. Het houdt in dat alle tentenkampen of kampen met gelijkaardige infrastructuur onverwijld geëvacueerd moeten worden. De beslissing is imperatief voor alle kampen op plaatsen die overstroomd zijn of die geëvacueerd werden in de loop van de nacht van zaterdag op zondag. De andere kampen zouden eventueel toegelaten kunnen worden, maar dan enkel nadat de burgemeester op basis van een positief advies van de brandweer toestemming heeft verleend. Het is ook verboden om nieuwe kampen op te zetten op de weiden en percelen die overstroomd of geëvacueerd werden. Ook voor het opzetten van nieuwe kampen is een positief advies van de brandweer en het akkoord van de burgemeester nodig. 'Deze maatregelen zijn genomen vanuit het oogpunt van preventie, maar ook om de capaciteit van de reddings- en interventiediensten, die aan het werk zijn op vele plaatsen in de provincie, niet te hypothekeren', zo concludeerde arrondissementscommissaris Marie Muselle. Scouts en Gidsen Vlaanderen steunt de vraag om de veiligheid van kampen te laten inschatten door de burgemeesters. Zij zijn het best geplaatst om een risicoanalyse te maken van het terrein en de omgeving, zegt woordvoerder Jan Van Reusel in een reactie. Van Reusel beklemtoont echter dat de beslissing van de provinciegouverneur niet per definitie betekent dat alle kampen worden geëvacueerd. Tot nog toe kreeg geen van de 50 scoutskampen in de provincie bevel te vertrekken. Twee scoutskampen werden de voorbije nacht stopgezet wegens wateroverlast. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook opnieuw een sms gestuurd naar alle kampleiding in Wallonië met de vraag voor oplettendheid bij extreem weer. De leiding wordt onder meer gevraagd de plaatselijke richtlijnen te volgen, schuilplaatsen te voorzien en activiteiten aan te passen, oog te hebben voor angst bij kinderen en de thuisomgeving gerust te stellen.